Refine your search

Your search returned 18 results.

1. BOOK
2. BOOK
3. BOOK
Միջուկային Էներգետիկան Հայաստանում : Պատմություն,հեռանկարներ, այլընտրանքներ / by Մարկոսյան,Հ.Ա. Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019 . 144 էջ. : Date: 2019 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.039 Մ-37] (1),

4. Journal
5. BOOK
Հայ տնտեսագիտական մտքի երկու դարը : Գիտակենսագրական հանրագիտարան / by Սարինյան, Սերգեյ Ներսեսի, Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017 . մաս ; 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330(03) Ս-26] (2), ANAU Scientific library [330(479.25) Ս-26] (1),

6. BOOK
Ֆինանսական միջոցների կազմավորման, օգտագործման և բարելավման ուղիները ՀՀ ագրարային ոլորտում / by Բայադյան, Աշոտ Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2016 . 184 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15 Բ-14] (2), ANAU Scientific library [631.15 Բ-14] (2), ANAU Scientific library [631.15 Բ-14] (1), ANAU Scientific library [631.15 Բ-14] (1),

7. BOOK
Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները եվ դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում / by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ "Գիտություն" հրատ., 2015 . 204 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.3 Բ-26] (3), ANAU Scientific library [336.3 Բ-26] (2), ANAU Scientific library [336.3 Բ-26] (2),

8. BOOK
Տնտեսագիտական բառարան / by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014 . 528 էջ ; 20 էջ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.1(038) Բ-26 ] (11), ANAU Scientific library [330.1(038) Բ--26] (1), ANAU Scientific library [330.1(038) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [330.1(038) Բ-26 ] (2), ANAU Scientific library [330.1(038) Բ-26 ] (2),

9. BOOK
Կիրառական երկրաքիմիա / by Առաքելյան, Սամվել Աշոտի Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012 . 292 էջ : 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [550.4 (075.8) Ա-70] (8), ANAU Scientific library [550.4 (075.8) Ա-70] (2),

10. BOOK
11. BOOK
Նոր Բայազետի գավառը 1828-1913 թթ. / by Հարությունյան, Համլետ Մալխասի Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2008 . 294 էջ : , Ցանկեր՝ էջ 281-291 21 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(APH) H-42] (1), ANAU Scientific library [9(ԱՊՀ) Հ-42] (1),

12. BOOK
13. BOOK
Պարենային շուկայի հիմնախնդիրները և զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում / by Չախմախչյան, Բեկուր Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2002 . 98 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(479.25) Չ-16] (1),

14. BOOK
Կիրառական երկրաշարժագիտություն / by Խաչիյան, Էդուարդ Եփրեմի, Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ, 2001 . 320 էջ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [550.3 Խ-29] (5),

15. BOOK
Շուկայական էկոնոմիկա : Հասարակական, տնտեսական, քաղաքական հարաբերություններ / by Քոթանյան, Միքայել Խաչիկի, Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1998 . 252 էջ. Date: 1998 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.13 Ք-75] (13), ANAU Scientific library [339.13 Ք-75] (3), ANAU Scientific library [339.13 Ք-75] (1),

16. BOOK
17. BOOK
18. BOOK

Powered by Koha