Your search returned 19 results.

|
1. BOOK Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն : by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : Լիմուշ, 2016 . 123 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-26] (7), ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-26] (1),

2. BOOK Ֆինանսական պլանավորման հիմնախնդիրներն արտադրական կազմակերպություններում / by Մանուկյան, Գրիգոր Publication: Երևան : Հեղ. հրատ., 2015 . 276 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658.14 Մ-28] (9), ANAU Scientific library [658.14 Մ-28] (2), ANAU Scientific library [658.14 Մ-28] (1),

3. BOOK Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները եվ դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում / by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ "Գիտություն" հրատ., 2015 . 204 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.3 Բ-26] (3), ANAU Scientific library [336.3 Բ-26] (2), ANAU Scientific library [336.3 Բ-26] (2),

4. BOOK ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքը, կազմման մեթոդները, քննարկման և հաստատման կարգը, գործընթացի տարրերը : by Պիվազյան, Հ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 42 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (168), ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (1), ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (3), ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (3),

5. BOOK Ինֆլյացիայի էությունը, դրսևորման ձևերը և հիմնական առանձնահատկությունները : by Պիվազյան, Հ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 28 էջ ; 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (169), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65 ] (1), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (2), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (3),

6. BOOK Բյուջետային կազմակերպությունների ֆինանսներ : by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : Լիմուշ, 2010 . 87 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (16), ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (1), ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (2), ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (2),

7. BOOK Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ :   Publication: Երևան : ՄՈԱ ՍՊԸ, 2010 . 586 էջ : 25 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (13), ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (2),

8. BOOK Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը հաստատելու մասին [հրաման] /   Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2009 . 243 էջ : 29 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658.14 K-13] (1), ANAU Scientific library [658.14 K-13] (1), ANAU Scientific library [658.14 K-13] (1),

9. BOOK Ֆինանսա-վիճակագրական բացատրական բառարան / by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : Լիմուշ, 2008 . 514 էջ ; 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(038) Բ-26] (57), ANAU Scientific library [336(038) Բ-26] (2), ANAU Scientific library [336(038) Բ-26] (2), ANAU Scientific library [336(038) Բ-26] (1),

10. BOOK Ֆինանսական հաշվառում :   Publication: Երևան : ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, 2008 . 132 էջ : 29 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [657(075.8) Ֆ-58] (1), ANAU Scientific library [657(075.8) Ֆ-58] (1), ANAU Scientific library [657(075.8) Ֆ-58] (1),

11. BOOK Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ :   Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2007 . 661 էջ : , Հավելված էջ՝ 657-660 21 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (5), ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (1), ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (2), ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (2),

12. BOOK Տեղական ինքնակառավարման համակարգի ֆինանսական և բյուջետային խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում / by Ղազարյան, Էդգար Ֆերդինանդի Publication: Երևան : Դար, 2006 . 80 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [352(075.8) Տ-30] (87), ANAU Scientific library [352(075.8) Տ-30] (2),

13. BOOK Ֆինանսներ և վարկ :   Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2003 . 432 էջ : , Հավել.՝ էջ 428 23 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (10), ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (2), ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (4), ANAU Scientific library [336(075.8) Ֆ-58] (2),

14. BOOK Արտարժութային գործառնություններ / by Գյուլումյան, Արայիկ Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2003 . 150 էջ : , Նկ. ցանկ՝ էջ 144 | Հանգուց. բառերի ցուցիչ՝ էջ 145-148 29 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.74(075.8) Գ-67] (1), ANAU Scientific library [336.74(075.8) Գ-67] (2), ANAU Scientific library [336.74(075.8) Գ-67] (2),

15. BOOK Ձեռնարկության ֆինանսներ / by Գալստյան, Մերուժան Publication: Երևան : 2003 . 280 էջ : , Հավել.՝ էջ 257-275 | Հանգուց. բառերի ցանկ՝ էջ 277, 278 նկ. ; | 29 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658.14(075.8) Գ-20] (1), ANAU Scientific library [658.14(075.8) Գ-20] (2), ANAU Scientific library [658.14(075.8) Գ-20] (2),

16. BOOK Ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ֆինանսներ : by Բադանյան, Լուկաշեն Հովակիմի Publication: Երևան : Տնտեսագետ, 2002 . 136 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-14] (17), ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-14] (2), ANAU Scientific library [336(075.8) Բ-14] (1),

17. BOOK Ֆինանսաբանկային անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն բացատրական բառարան / by Ավետիսյան, Դավիթ Հենրիկի Publication: Երևան : Անտարես, 2002 . 654 էջ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(038) Ա-79] (9), ANAU Scientific library [336(038) Ա-79] (1),

18. BOOK Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ (միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համեմատությամբ) /   Publication: Երևան : Ա. հ., 2001 29 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [657.1(Հ) Հ-24] (15), ANAU Scientific library [657.1(Հ) Հ-24] (5),

19. BOOK Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը : by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : Ասողիկ, 2000 . 62 էջ : 20 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658.14(075.8) Բ-26] (27), ANAU Scientific library [658.14(075.8) Բ-26] (1),

Powered by Koha