Your search returned 115 results. Subscribe to this search

|
61. BOOK Հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպում ևտեխնոլոգիա : by Ղազինյան, Մ.Ժ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.67(075.8) Ղ-17] (20),

62. BOOK Մեթոդական ցուցումներ "Աշխատանքի պայմանների բարելավման միջոցառումների ներդրման սոցիալ-տնտեսական արդյունավետության որոշումը" թեմայով դիպլոմային և կուրսային նախագծերի տնտեսական հիմնավորման բաժինը կատարելու համար / by Հակոբյան, Հ.Թ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 15 սմ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [331.45(075.8) Հ-17] (20),

63. BOOK Անասնաբուժական վիրաբուժություն : by Վարդանյան, Ա.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:617(075.8) Վ-30] (20),

64. BOOK Ինժեներատեխնիկական ապահովումը արտակարգ իրավիճակներում : by Սարգսյան, Ե.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 48 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [331.45(075.8) Ս-25] (20),

65. BOOK Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում : by Զաքարյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 23 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.42(075.8) Զ-43] (20),

66. BOOK Ուսումնական, արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկայի Համալիր ծրագիր / by Մարմարյան, Յուրի Գիգոլի, Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 31 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636(075.8) Մ-37] (20),

67. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գևորգյան, Ս.Վ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ : , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

68. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գևորգյան, Ս.Վ. Publication: Ե. : ՀԱԱՀ, 2013 . 12 էջ :. , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-47] (20),

69. BOOK Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա : by Գրիգորյան, Ա.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-092(075.8) Գ-88] (20),

70. BOOK Ռադիոկենսաբանություն : by Գրիգորյան, Ա.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-001(075.8) Գ-88] (20),

71. BOOK ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում : by Շահբազյան, Ա.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 20 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Շ-16] (20),

72. BOOK ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում «Կառավարչական որոշումների ընդունման և իրականացման կազմակերպման համակարգն ու դրա կատարելագործում» թեմայով կուրսային (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 20 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Շ-16] (20),

73. BOOK ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում : by Հովհաննիսյան, Վ.Հ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Հ-85] (20),

74. BOOK Ագրոպարենային համակարգի կազմակերպությունների կառավարում : by Ղազարյան, Է.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Ղ-15] (20),

75. BOOK Մեթոդական ցուցումներ մագիստրական թեզ կատարելու համար / by Գրիգորյան, Կ.Ա Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 34 էջ : 21 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (20),

76. BOOK Գյուղատնտեսական մեքենաներ : by Ռաֆայելյան, Ս.Վ. Publication: Երեւան : ՀԱԱՀ, 2013 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Ռ-25] (20),

77. BOOK Տեղական նշանակության ճանապարհների նախագծում : by Եղիազարյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 36 էջ : 21 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528.4(075.8) Ե-38] (20),

78. BOOK Քարտեզագրություն : by Եղիազարյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528.9(075.8) Ե-38] (20),

79. BOOK Արտադրության կազմակերպումը ագրոպարենային համակարգի կազմակերպություններում : by Մարգարյան, Լ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 18 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Մ-35] (20),

80. BOOK Ագրոպարենային համակարգի Կազմակերպությունների կառավարում : by Մանուկյան, Հ.Գ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 31 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Մ-28] (20),

Powered by Koha