Your search returned 78 results.

|
1. BOOK Բանաստեղծություններ / by Պետրոս Ղափանցի Publication: Երևան : Խորհրդային գրող , 1990 . 224 էջ ; 17 սմ. Date: 1990 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ղ-50] (1),

2. BOOK Երկերի ժողովածու : by Նար-Դոս, Publication: Երևան : Խորհրդային գրող | Նաիրի, 1989 . 4 հ. ; , Ծանոթագր., էջ՝ 684-686 (Հ. 1); 573-574 (Հ. 2); 631-637 (Հ. 3); էջ՝ 471-478 (Հ. 4) 22 սմ. Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ն-40] (8), ANAU Scientific library [8(c)Հ Ն-40] (4),

3. BOOK Երկեր / by Շանթ, Լևոն, |d 1869-1951 Publication: Երևան : Սովետական գրող , 1989 . 864 էջ ; 22 սմ. Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Շ-64] (2), ANAU Scientific library [Շ-301] (2),

4. BOOK Երգեր / by Ջիվանի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1988 . 528 էջ : , Ծանոթագր., էջ` 492-509 21 սմ. Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ս-15] (1),

5. BOOK Արծիվ Վասպուրականի : by Դարյան, Զարզանդ Մովսեսի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1988 . 631 էջ ; , Տողատ. ծանոթագր. ; Ծանոթագր.՝ էջ 623-631 20 սմ. Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Դ-27] (1), ANAU Scientific library [Դ-270] (2),

6. BOOK Երկեր : by Փափազյան, Վրթանես Մեսրոպի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1987 . 696 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. 21 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Փ-31] (2), ANAU Scientific library [Փ-311] (1),

7. BOOK Սայաթ-Նովա : by Նալբանդյան, Վաչե Սմբատի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1987 . 192 էջ ; 17 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(Հ) Հ-19] (2),

8. BOOK Ընտիր երկեր / by Ալաջաջյան, Ստեփան Եղիայի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1986 . 504 էջ : 21 սմ. Date: 1986 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ա-28] (2),

9. BOOK Բանք չափավ : by Հովհաննես Երզնկացի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1986 . 312 էջ. : , Ծանոթագր., էջ՝ 270-278 | Հատուկ անուններ, էջ՝ 279-299 | Բառարան, էջ՝ 300-307 18 սմ. Date: 1986 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Հ-85] (1),

10. BOOK Տաղիկներ / by Պաղտասար Դպիր Publication: Երևան : Սովետական գրող , 1985 . 152 էջ ; , Ծանոթագր., էջ՝ 138-147 17 սմ. Date: 1985 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(C)Հ Պ-17] (1),

11. BOOK Երկեր / by Ծերենց, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1985 . 640 էջ ; 21 սմ. Date: 1985 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ծ-45] (2), ANAU Scientific library [Ծ-450] (1),

12. BOOK Բանաստեղծություններ / by Ներսես Մոկացի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1985 . 165 էջ. ; , Բառարան, էջ՝ 154-163 19 սմ. Date: 1985 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ն-63] (2),

13. BOOK Երկեր / by Կամսարական, Տիգրան Խաչատուրի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1984 . 590 էջ ; , Բառարան, էջ՝ 588-590 20 սմ. Date: 1984 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Կ-18] (2), ANAU Scientific library [8(c)Հ Կ-18] (1),

14. BOOK Տաղեր / by Նաղաշ Հովնաթան, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1983 . 256 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. | Հավելված, էջ՝ 225-229 | Բառարան, էջ՝ 230-245 17 սմ. Date: 1983 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(C)Հ Ն-26] (1),

15. BOOK Միշտ կանչող ձայներ : by Աղավնի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1983 . 448 էջ ; 22 սմ. Date: 1983 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)h Ա-47] (2),

16. BOOK Երկեր / by Տյուսաբ, Սրբուհի, Publication: Երևան : Սովետական գրող , 1981 . 550 էջ ; 21 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Տ-74] (2), ANAU Scientific library [Տ-74] (2),

17. BOOK Սըվաճյանը հրապարակախոս-երգիծաբան : by Սարգսյան, Գրիգոր Ալեքսանի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1981 . 168 էջ : 17 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(h) S-84S] (1), ANAU Scientific library [8(Հ) S-84 S] (2),

18. BOOK Ոսկեգույն ծիրկաթին : by Ալաջաջյան, Ստեփան Եղիայի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1981 . 469 էջ ; 21 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ա-28] (1), ANAU Scientific library [Ар2 Ա-286] (2),

19. BOOK Երկեր երկու հատորով / by Աղավնի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1981 . Հ : 20 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ա-44] (4), ANAU Scientific library [Ар2 Ա-57] (2),

20. BOOK Աղվեսագիրք : by Վարդան Այգեկցի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1981 . 112 էջ : 26 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ա-55] (1),

Powered by Koha