Your search returned 11 results.

|
1. BOOK Արարման խորհուրդ : by Սարգսյան, Լիպարիտ Տիգրանի, Publication: Երևան : Էդիթ Պրինտ, 2013 . 484 էջ ; 21 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ս-25] (1),

2. BOOK Հող և հաց : by Սարգսյան, Լիպարիտ Տիգրանի, Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2003 . 445 էջ : 20 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ս-25] (1),

3. BOOK Վտանգավոր գործուղում : by Քալանթարյան, Վարդգես Սարգսի Publication: Երևան : Արևիկ, 1989 . 430 էջ : | 21 սմ. Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (2),

4. BOOK Ջրաղաց : by Գյուլնազարյան, Խաժակ Մեսրոպի, Publication: Երևան : Արևիկ, 1989 . 559 էջ : 20 սմ. Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Գ-67] (1),

5. BOOK Ասք անմահության : by Մանուկյան, Շիրակ Անդրանիկի. Publication: Երևան : Արևիկ, 1987 . 93 էջ : 26 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [Մ-283] (2),

6. BOOK Կորած օրագիրը : by Քալանթարյան, Վարդգես Սարգսի Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1986 . 392 էջ ; 21 սմ. Date: 1986 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (2),

7. BOOK Երկեր : by Անանյան, Վախթանգ Ստեփանի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1984 . Հ. ; , Տողատակի ծանոթագր. 21 սմ. Date: 1984 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ա-57] (11),

8. BOOK Ծերպերի բնակիչները : by Քալանթարյան, Վարդգես Սարգսի. Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1983 . 304 էջ ; 21 սմ. Date: 1983 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (2),

9. BOOK Կարոտի ղողանջներ : by Բախտամյան, Հմայակ Ասցատուրի Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1981 . 32 էջ ; 16 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Բ-21] (2),

10. BOOK Զորավոր կաղնին : by Սարգսյան, Լիպարիտ Տիգրանի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1981 . 188 էջ : 17 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ս-25] (1),

11. BOOK Մի բուռ ցորեն : by Սարգսյան, Լիպարիտ Տիգրանի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1974 . 151 էջ : 16 սմ. Date: 1974 Availability: Items available: ANAU Scientific library [Ս-25] (2),

Powered by Koha