Your search returned 260 results. Subscribe to this search

|
81. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծական ծագման մթերքների ստանդարտացում» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Ստեփանյան, Ռ.Ա Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 11 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635(075.8) Ս-88] (20),

82. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբուծական արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիա», «Բուսաբուծական և բանջարային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիա», «Բուսական ծագման մթերքների արտադրության տեխնոլոգիայի հիմունքներ», «Բուսաբուծություն և բանջարաբուծություն» առարկաներից լաբորատոր-գործնական աշխատանք կատարելու համար / by Մելիքյան, Անդրեաս Շմավոնի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 28 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635(075.8) Մ-49] (20),

83. BOOK Գյուղատնտեսական կենդանիների ֆիզիոլոգիա : by Վարդանյան, Լ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 24 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612(075.8) Վ-30] (20),

84. BOOK Բուսաբուծական արտադրանքի ապրանքագիտություն և ստանդարտացում : by Նազարյան, Ռ.Ն. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635(075.8) Ն-15] (20),

85. BOOK Այգեպտղաբուծություն : by Այվազյան, Գ.Պ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 24 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [634(075.8) Ա-55] (20),

86. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Կենդանաբանություն» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Գրիգորյան, Վ.Խ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [59(075.8) Գ-88] (20),

87. BOOK Գյուղատնտեսական մեքենաներ :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 31 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Գ-68] (1), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Գ-68] (17), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Գ-68] (1), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Գ-68 ] (1),

88. BOOK Մեթոդական ցուցումներ դիպլոմային նախագիծ կատարելու համար / by Ղազարյան, Ս.Մ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Ղ-15] (20),

89. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Կերարտադրություն ագրոնոմիայի հիմունքներով» առարկայից լաբորատոր-գործնական աշխատանք կատարելու համար / by Թովմասյան, Գագիկ Ազատի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633.2(075.8) Թ-79] (20),

90. BOOK Կաշվի և մորթու քիմիա և տեխնոլոգիա : by Մարգարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 23 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [675(075.8) Մ-35] (20),

91. BOOK Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա : by Նազարյան, Ա.Ի. Publication: Երևան, 2011 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.6/.7(075.8) Ն-15] (20),

92. BOOK Կենսոլորտի քիմիա : by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [550.4(075.8) Գ-20] (21),

93. BOOK Գինու տեխնոլոգիա : by Սիմոնյան, Ն.Ռ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Ս-50] (20),

94. BOOK Անտառային բույսերի սելեկցիա և գենետիկա : by Միրզոյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 28 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [630*165(075.8) Մ-76] (20),

95. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հատիկաբանություն բուսաբուծության հիմունքներով» առարկայի լաբորատոր-գործնական պարապմունքների համար / by Մարտիրոսյան, Հ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633.1(075.8) Մ-39] (20),

96. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հատիկաբանություն բուսաբուծության հիմունքներով» առարկայի լաբորատոր-գործնական պապապմունքների համար / by Մարտիրոսյան, Հ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633.1(075.8) Մ-39] (20),

97. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հատիկաբանություն բուսաբուծության հիմունքներով» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Մարտիրոսյան, Հ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633.1(075.8) Մ-39] (20),

98. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «ՀՀ բյուջետային համակարգ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Պիվազյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 11 սմ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.14(075) Պ-65] (20),

99. BOOK 2010-2011 ուսումնական տարվա ուսումնական գործընթացի արդյունքները և խնդիրները /   Publication: Երևան, 2011 . 232 էջ : 29 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [378 Ե-89] (2),

100. BOOK Բուսաբանություն : by Ասատուրյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 35 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [58(075.8) Ա-73] (20),

Powered by Koha