Your search returned 260 results. Subscribe to this search

|
61. BOOK Գյուղատնտեսական տարածաշրջանի զարգացման վերլուծություն և քաղաքականություն : by Ջավադյան, Հ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ջ-36] (20),

62. BOOK 2011-2012 ուսումնական տարվա ուսումնական գործընթացի արդյունքները և խնդիրները /   Publication: Երևան, 2012 . 291 էջ : 29 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [378 Ե-89] (1),

63. BOOK Անտառպուրակային տնտեսության աշխատանքների մեքենայացում : by Պապյան, Ս.Խ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 20 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [630x36(075.8) Պ-23] (20),

64. BOOK Շրջակա միջավայրի պահպանություն և էկոլոգիական փորձաքննություն : by Գալստյան, Մերուժան Հայկարամի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (20),

65. BOOK Անտառպուրակային տնտեսության աշխատանքների մեքենայացում : by Պապյան, Ս.Խ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 40 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [630x36(075.8) Պ-23] (20),

66. BOOK Ձեռնարկատիրական իրավունք : by Սերոբյան, Պուշկին Մխիթարի Publication: Երևան ։ : ՀՊԱՀ, 2012 . 19 էջ ; , Աշխ. նախատեսված է "Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն" մասնագիտ. ուսանողների համար 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347.7(075.5) Մ-30] (20),

67. BOOK Անգլերեն լեզու : by Փիլոսյան, Ռ.Գ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 58 էջ : 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Փ-55] (20),

68. BOOK Անգլերեն լեզու :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 36 էջ : 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [42(075.8) Ա-57] (20),

69. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոէկոլոգիա» առարկայից դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար / by Գալստյան, Մ.Հ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Գ-20] (19),

70. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ճյուղի ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական նախագծում» առարկայի գործնական պարապմունքների անցկացման և կուրսային նախագծերի կատարման համար / by Մեծոյան, Յու. Կ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.6/.7(075.8) Մ-58] (20),

71. BOOK Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների, (ֆերմային) գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման բիզնես-ծրագրի կազմումը : by Սիմոնյան, Ռ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.1(075.8) Ս-50] (20),

72. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Շուկայական տնտեսության պետական կարգավորում»առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Մկրտչյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339(075.8) Մ-80] (20),

73. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոպարենային համակարգի կազմակարպությունների կառավարում» առարկայից «ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակառավարման զարգացումը Հայաստանում» թեմայով կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Մանուկյան, Ռ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Մ-28] (20),

74. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկեր» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Վարդանյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Վ-30] (20),

75. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հարկեր և հարկային քաղաքականություն» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ձվակերյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.22(075.8) Ձ-81] (20),

76. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Արժեթղթերի շուկա և բորսայական գործ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (20),

77. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «ԱՊՀ կազմակերպությունների ֆինանսներ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ձվակերյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.16(075.8) Ձ-81] (20),

78. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հարկեր և մաքսային գործ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ձվակերյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [36.22(075.8) Ձ-81] (19),

79. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ֆինանսական մենեջմենթ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ասլանյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.11(075.8) Ա-74] (20),

80. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն, վարկեր» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Պիվազյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Պ-65] (19),

Powered by Koha