Your search returned 260 results. Subscribe to this search

|
141. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբանություն» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Դիլանյան, Վ.Թ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [581(075.8) Դ-47] (20),

142. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ» առարկայից «հողային պատվարով, ջրհեռ և և ջրթող կառուցվածքներով ջրամբարային հիդրոհանգույց» թեմայով կուրսային և դիպլոմային նախագծեր կատարելու համար / by Ղազարյան, Սարգիս Մնացականի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 75 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626/627(075.8) Ղ-15] (20),

143. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գույքի գնահատում և փորձաքննություն» առարկան ուսումնասիրելու . ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ասլանյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 12 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332(075.8) Ա-74] (20),

144. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բուսաբանություն» առարկան ուսումնասիրելու ևստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ասատուրյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [581(075.8) Ա-73] (20),

145. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Տեխնիկական գրավոր խոսք» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ծատուրյան, Ս.Ռ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 15 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [80(075.8) Ծ-34] (20),

146. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 24 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Գ-20] (20),

147. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության էլեկտրամատակարարում» առարկայից խնդիրներ լուծելու համար / by Դավթյան, Ռ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . Մաս. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.371(075.8) Դ-23] (40),

148. BOOK Գինեգործական ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական սարքավորումների հաշվարկ :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 136 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.2(075.8) Գ-59] (162), ANAU Scientific library [663.2(075.8) Գ-59] (3),

149. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Էլեկտրական մեքենաներ» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Մաթևոսյան Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 39 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.31(075.8) Մ-15] (14),

150. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բնակավայրերի կանաչապատում և նախագծում» առարկայից կուրսային նախագիծ կազմելու համար / by Գրիգորյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 10 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [712.4(075.8) Գ-88] (15),

151. BOOK Ֆինանսական մենեջմենթ : by Ասլանյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 50 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.11(075.8) Ա-74] (13),

152. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների փորձագիտություն» առարկայից հաշվարկագրաֆիկական և գործնական աշխատանքներ կատարելու համար / by Բալայան, Ռ.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 50 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [656.08(075.8) Բ-20] (18),

153. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Կլինիկական կենսաքիմիա» առարկան ուսումնասիրելու համար / by Գասպարյան, Վ.Կ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [616:577.1(075.8) Գ-31] (15),

154. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անտառանախագծում և անտառաշինություն» առարկայից կուրսային նախագիծ կազմելու համար / by Ղազարյան, Ա.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [630x2(075.8) Ղ-15] (15),

155. BOOK Փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաներ : by Հակոբյան, Կ.Պ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 28 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.3(075.8) Հ-17] (15),

156. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ավտոտրանսպորտային միջոցներ» առարկայից լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու համար / by Վարդանյան, Վ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 1 Մ. , Հավելված էջ՝ 19-28 Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.43(075.8) Վ-30] (19),

157. BOOK Վարչագործավարական գրությունների կազմման համառոտ ուղեցույց : by Ծատուրյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 38 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [651(075.8) Ծ-34] (17), ANAU Scientific library [651(075.8) Ծ-34] (2),

158. BOOK Մեթոդական ցուցումներ դիպլոմային նախագիծ կատարելու համար / by Վարդանյան, Ժ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 26 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [630(075.8) Վ-30] (17),

159. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» առարկայից լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու համար / by Պապյան, Ս.Խ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ., 2009 . 35 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.171(075.8) Պ-23] (19),

160. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավայրի պահպանություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Մ-45] (13),

Powered by Koha