Your search returned 260 results.

|
121. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Սննդի քիմիա» առարկան ուսումնասիրելու համար և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Նազարյան, Ա.Ի. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 44 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663/664(075.8) Ն-15] (20),

122. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունների կազմակերպում» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ջավադյան, Հ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 12 էջ : 20սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [656.1(075.8) Ջ-36] (20),

123. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում» առարկայից «Արտադրության հիմնական միջոցների ձևավորման և օգտագործման կազմակերպումը» թեմայով կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

124. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Դեմոգրաֆիա» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Եղիկյան, Ա.Թ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 28 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [314(075.8) Ե-39] (20),

125. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Վիճակագրություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար : by Եղիկյան, Ա.Թ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 28 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [31(075.8) Ե-39] (20),

126. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» առարկան ուսումնասիրելու համար / by Սարգսյան, Ն.Պ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4Հ(075.8) Ս-29] (20),

127. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրարային տեղեկատվություն և վերլուծություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Խոջոյան, Ա.Կ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 12 էջ. : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Խ-75] (20),

128. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մաթեմատիկական վիճակագրություն և հետազոտության մեթոդներ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [519.22(075.8) Մ-45] (20),

129. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Պահածոյացման տեխնոլոգիա» առարկայից գործնական պարապմունքներ, կուրսային և դիպլոմային նախագծեր կատարելու համար / by Աղաջանյան, Ժ.Գ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . Մաս. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.8/.9(075.8) Ա-45] (38), ANAU Scientific library [664.8/.9(075.8) Մ-45] (15),

130. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Պտղաբուծություն» առարկայից դիպլոմային աշխատանք (նախագիծ) կատարելու համար / by Սանթրոսյան, Գ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [634(075.8) Ս-19] (15),

131. BOOK Մեթոդական ցուցումներ և առաջադրանքներ «Ամբարձիչ-փոխադրիչ մեքենաներ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար : by Հովհաննիսյան, Ս.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 24 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.374(075.8) Հ-85] (18),

132. BOOK «Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ մեքենաներ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Մելքոնյան, Ա.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Մ-53] (15),

133. BOOK Մեթոդական ցուցումներ և առաջադրանքներ «Ամբարձիչ-փոխադրիչ մեքենաներ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար : by Հովհաննիսյան, Ս.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 31 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.374(075.8) Հ-85] (18),

134. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» առարկայից լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու համար / by Պապյան, Ս.Խ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 34 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.171(075.8) Պ-23] (17),

135. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական մեքենաներ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ռաֆայելյան, Ս.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 23 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Ռ-25] (18),

136. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Պարտադիր ապահովագրություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Կարապետյան, Վ.Պ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [368(075.8) Կ-29] (15),

137. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ապահովագրական գործ» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Սերգոյան, Գ.Պ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [368(075.8) Ս-43] (15),

138. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հռետորական արվեստ» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար պարապմունքներ անցկացնելու համար / by Վասիլյան, Ս.Գ. Publication: Երևան, 2009 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8.085.4(075.8) Վ-26] (15),

139. BOOK 2008-2009 ուստարվա ուսումնական գործընթացի արդյունքները և խնդիրները /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 105 էջ : 29 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [378 Ե-89] (3),

140. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ձկնաբուծություն» առարկայից արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկայի անցկացման վերաբերյալ / by Մարմարյան, Յուրի Գիգոլի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [639.3(075.8) Մ-37] (20),

Powered by Koha