Your search returned 6 results.

|
1. BOOK Շրջանակային վաքով ակվեդուկների հիդրավլիկական և ստատիկական հաշվարկներ : by Ղազարյան, Հ.Ս Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 30 էջ : 21 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626.8(075.8) Ղ-15] (20),

2. BOOK Հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպում և տեխնոլոգիա : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 40 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626(075.8) Ղ-15] (20),

3. BOOK Հիդրավլիկա : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 35 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.2(075.8) Ղ-15] (20),

4. BOOK Հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպում ևտեխնոլոգիա : by Ղազինյան, Մ.Ժ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.67(075.8) Ղ-17] (20),

5. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անասնաբուժական սանիտարիա» առարկայից «Անասնապահական թափոնների և գոմաղբի օգտագործման ժամանակ կիրառվող անասնաբուժասանիտարական միջոցառումները» թեմայով ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2005 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ղ-15] (20),

6. BOOK Գեոդեզիա : by Ղազարյան, Հ.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Ղ-15] (19),

Powered by Koha