Your search returned 20 results.

|
1. BOOK Ագրարային խորհրդատվական գործի կազմակերպում ։ by Ոսկանյան, Ա․Ե․ Publication: Երևան ։ ՀԱԱՀ, 2018 . 23 էջ ։ 20 սմ․ Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ո-45] (20),

2. BOOK Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա : by Չատինյան, Ռ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Չ-27] (20),

3. BOOK Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա : by Գրիգորյան, Կորյուն Աշոտի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 171 էջ : 21 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (107), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (1), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (3), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (3),

4. BOOK Պետական միջամտության անհրաժեշտությունը և կառուցակարգերը ՀՀ ագրարային ոլորտում : by Հարությունյան, Հարություն Սարգսի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 251 էջ : 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.11 Հ-42] (5), ANAU Scientific library [631.11 Հ-42] (3),

5. BOOK Աշխատանքային տետր : by Ճեպեճյան, Շ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 47 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ճ-54] (20),

6. BOOK Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների, (ֆերմային) գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման բիզնես-ծրագրի կազմումը : by Սիմոնյան, Ռ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.1(075.8) Ս-50] (20),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում» առարկայից «Արտադրության հիմնական միջոցների ձևավորման և օգտագործման կազմակերպումը» թեմայով կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ դիպլոմային աշխատանքների տնտեսական հիմնավորման վերաբերյալ / by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 7 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Դ-23] (20),

9. BOOK Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2007 . 26 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Կ-53] (20),

10. BOOK Մեթոդաան ցուցումներ «Գյուղատնտեսության արտադրական ֆոնդերի (կապիտալի) օգտագործման տնտեսական արդյունաբերության բարձրացման ուղիները» թեմայով դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ., 2006 . 14 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.16(075.8) Գ-88] (1),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա առարկայից «Հողօգտագործման տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.111(075.8) Գ-88] (10),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության արտադրական ֆոնդերի (Կապիտալի) օգտագործման տնտտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները» թեմայով դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2006 . 14 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.16(075.8) Գ-88] (17),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական արտադրանքի ինքնարժեքը և իրացման հիմնախնդիրները գյուղատնտեսության մեջ» թեմայով դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2006 . 14 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.164(075.8) Գ-88] (16),

14. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա» առարկայից կուրսային նախագիծ կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (20),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողօգտագործման տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները գյուղացիական տնտեսություններում» թեմայով դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2006 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.111(075.8) Գ-88] (1),

16. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա» առարկայից կուրսային նախագիծ կատարելու վերաբերյալ :   Publication: Երևան, 2005 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338/.43(075.8) Գ-88] (6),

17. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա» առարկայից կուրսային նախագիծ կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2005 . 19 էջ : 20սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (4),

18. BOOK Մեթոդական ցուցումներ 3108-անասնաբուժություն, 3108- անասնաբուժական սանիտարիա և փորձագիտություն, 3107- անասնաբուծության մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման ուսանողների կողմից «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա» առարկայից ստուգողական առաջադրանքներ կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2002 . 22 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (21),

19. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա» առարկայից ստուգողական առաջադրանքներ կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2002 . 21 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (19),

20. BOOK Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա : by Ծպնեցյան, Հ.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2017 . 32 էջ: 20 սմ Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075) Ծ-86] (20),

Powered by Koha