Your search returned 39 results.

|
1. BOOK Անասնաբուժական գործի կազմակերպում և էկոնոմիկա : by Գրիգորյան, Ս.Լ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 12 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619(075.8) Գ-89] (20),

2. BOOK Կլինիկական ախտորոշաբանություն և ռենտգենաբանություն : by Մանասյան, Ա.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-072(075.8) Մ-24] (24),

3. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ընտանի կենդանիների ֆիզիոլոգիա և էթոլոգիա» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական առաջադրանք կատարելու համար / by Թադևոսյան, Լ.Գ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:612(075.8) Թ-14] (20),

4. BOOK Մեթոդական ցուցումներ : by Նաղաշյան, Հ.Զ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 8 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.99(075.8) Ն-26] (20),

5. BOOK Մեթոդական ցուցումներ :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619(075.8) Մ-45] (20), ANAU Scientific library [619(075.8) Մ-45 ] (1),

6. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Կլինիկական ախտորոշաբանություն» առարկայից «Գյուղատնտեսական կենդանիների միզապարկի կաթետերացումը» թեմայով լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 7 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-07(075.8) Մ-45] (15),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական կենդանիների ծննդագիտություն, գինեկոլոգիա և բազմացման կենսատեխնոլոգիա» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Սերոբյան, Գ.Բ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:618(075.8) Ս-43] (20),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» առարկայից «Երշիկների անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննությունը» թեմայով լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու համար / by Աբրահամյան, Վիկտոր Վահանի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 12 էջ ; 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-16] (13),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բջջաբանություն, սաղմնաբանություն և հյուսվածքաբանություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանքներ կատարելու համար / by Մխիթարյան, Ռազմիկ Սարգսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [576.3(075.8) Մ-79] (18),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Համաճարակաբանություն» առարկայից «Մանրէական հիվանդությունների ուսումնասիրման համար առողջ լաբորատոր կենդանիների ընտրությունը» թեմայով լաբորատոր-ործնական պարապմունքներ անցկացնելու վերաբերյալ / by Գրիգորյան, Ս. Լ. Publication: Երևան, 2007 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.9(075.8) Գ-88] (18),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» առարկայից «Մսեղեն տուփավոր պահածոների սանիտարական հետազոտությունը» թեմայով լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ / by Աբրահամյան, Վիկտոր Վահանի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2007 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614.31(075.8) Ա-16] (14),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անասնաբուժական սանիտարիա» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-15] (18),

13. BOOK Հիվանդության պատմություն :   Publication: Երևան, 2006 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616(075.8) Մ-24] (20),

14. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ախտաբանական անատոմիա» առարկայից «Տուբերկուլյոզ» և «Կատաղություն» թեմաներով դասախոսություններ ու լաբորատոր պարապմունքներ անցկացնելու վերաբերյալ :   Publication: Երևան, 2006 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.91(075.8) Թ-90] (20),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ախտաբանական անատոմիա» առարկայից «Ձիերի ինֆեկցիոն անեմիա» և «Ձիերի ինֆեկցիոն էնցեֆալոմիլիտ» թեմաներով դասախոսություններ և լաբորատոր պարապմունքներ անցկացնելու վերաբերյալ :   Publication: Երևան, 2006 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.91(075.8) Թ-90] (20),

16. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական կենդանիների ներքին ոչ վարակիչ հիվանդություններ» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու վերաբերյալ :   Publication: Երևան, 2006 . 14 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.1/.4 Ն-70] (20),

17. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մեզի ֆիզիկական հատկությունների որոշելը» :   Publication: Երևան, 2006 . 7 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.6(075.8) Մ-24] (20),

18. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական կենդանիների ոսկրերի և որոշ ներքին օրգանների դատաբժշկական փորձաքննություն» առարկայից լաբորատոր+-գործնական պարապմունքներ անցկացնելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [636:611(075.8)Մ-45] (20),

19. BOOK Մեթոդական ցուցումներ « Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն» առարկայից «Թռչունների ձվի» անասնաբուժասանիտարական փորձաքննությունը» թեմայով ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2005 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:614(075.8) Ա-16] (16),

20. BOOK Կուրսային աշխատանք (Հիվանդության պատմություն) :   Publication: Երևան, 2005 . 28 էջ : 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:615.9(075.8) Ա-19] (20),

Powered by Koha