Refine your search

Your search returned 1103 results.

|
141. BOOK Ագրոպարենային համակարգի կազմակերպությունների կառավարում : by Խալաթյան, Ծ.Բ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 31 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Խ-17] (20),

142. BOOK Ագրոպարենային համակարգի կազմակերպությունների կառավարում : by Խալաթյան, Ծ.Բ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 19 էջ : 2014. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Խ-17] (20),

143. BOOK Կենսագործունեության անվտանգություն : by Հարությունյան, Թ.Հ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 31 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658.3(075.) Հ-42] (20),

144. BOOK Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում : by Պապյան, Սերյոժա Խաչատուրի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 55 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Պ-23] (20),

145. BOOK Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ :Մ.Ս.Վալասանյան : by Ալավերդյան, Ն.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [657.1(075.8) Ա-28] (20),

146. BOOK Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա : by Չատինյան, Ռ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Չ-27] (20),

147. BOOK Կարբյուրատորային շարժիչների տեխնիկական ախտորոշումը մոտորթեսթերի օգնությամբ : by Պապյան, Սերյոժա Խաչատուրի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.434(075.8) Պ-23] (20),

148. BOOK Պահածոյացման հիմունքներ : by Մխիթարյան, Հ.Վ Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 38 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.8/.9(075.8) Մ-79] (20),

149. BOOK Էլեկտրոնիկա : by Վարդանյան, Գոհար Լիպարիտի Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 28 էջ : 21 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [621.38(075.8) Վ-30] (20),

150. BOOK Ավտոմատիկա և արտադրական պրոցեսների ավտոմատացում : by Վարդանյան, Գոհար Լիպարիտի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2014 . 20 էջ : 21 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [681.5(075.8) Վ-30] (20),

151. BOOK Մեքենամասերի համակարգչային նախագծում : by Ամիրյան, Ա.Կ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ , 2014 . 58 էջ : 30 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [004.42(075.8) Ա-52] (20),

152. BOOK Տնտեսական սոցիոլոգիա : by Գալստյան, Մ.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 74 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [316.33(075.8) Գ-20] (173), ANAU Scientific library [316.33(075.8) Գ-20] (2),

153. BOOK Հայաստանի Հանրապետության արտադրական ուժերի տեղաբաշխումը : by Ոսկանյան, Ա.Ե. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 32 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.138(075.8) Ո-45] (20),

154. BOOK Մարկետինգի հիմունքներ : by Ավետիսյան, Ա.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 32 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.138(07.8) Ա-79] (20),

155. BOOK Ագրոքիմիա : by Երիցյան, Ս.Կ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 19 սմ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.8(075.8) Ե-86] (20),

156. BOOK Միասնական տրանսպորտային համակարգ գյուղատնտեսական նշանակության մասնագիտացված շարժակազմ : by Հարությունյան, Վ.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 20 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [656.13(075.8) Հ-42] (20),

157. BOOK Ագրոպարենային համակարգի կազմակերպությունների կառավարում : by Ղազարյան, Է.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 32 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Ղ-15] (20),

158. BOOK Ագրոպարենային համակարգի կազմակերպությունների կառավարում : by Խալաթյան, Ծ.Բ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Խ-17] (20),

159. BOOK Սննդարդյունաբերության պրոցեսներ և ապարատներ : by Բակլաչյան, Ռ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.02/.(075.8) Բ-22] (20),

160. BOOK Հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպում ևտեխնոլոգիա : by Ղազինյան, Մ.Ժ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.67(075.8) Ղ-17] (20),

Powered by Koha