Your search returned 18 results.

|
1. BOOK Տրանսպորտային տնտեսությունների կազմակերպում : by Գրիգորյան, Ն.Կ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 35 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [656.1(075.8) Գ-88] (20),

2. BOOK Մեթոդական ցուցումներ "Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում"առարկայից դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Մ-45] (20),

3. BOOK Մեթոդական ցուցումներ "Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում" առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 16 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Մ-45] (20),

4. BOOK Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում : by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

5. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ագրոբիզնեսի կազմակերպում» առարկայից «Կազմակերպաիրավական տարբեր կարգավիճակ ունեցող ընկերություններում (տնտեսություններում) բիզնեսի կազմակերպումը և արդյունավետության բարձրացման ուղիներն անասնաբուծական մթերքի արտադրության և վերամշակման ոլորտում» թեմայով մագիստրոսական ատենախոսություն կատարելու համար / by Դավթյան, Գ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ ; 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Դ-23] (20),

6. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության արտադրության կազմակերպում» առարկայից «Բանջարաբուծության կազմակերպումը և զարգացման հեռանկարները (համայնքի, գյուղացիական, ֆերմային տնտեսության, ընկերության օրինակով)» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու համար / by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում» առարկայից «Հողային ֆոնդի օգտագործման կազմակերպումը և արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները (տարածաշրջանի, գյուղացիական, ֆերմերային տնտեսության և ընկերության օրինակով)» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու համար / by Դավթյան, Գ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 22 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (19),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ : by Դավթյան, Գ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 16 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658(075.8) Դ-23] (20),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում» առարկայից «Արտադրության հիմնական միջոցների ձևավորման և օգտագործման կազմակերպումը» թեմայով կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ դիպլոմային աշխատանքների տնտեսական հիմնավորման վերաբերյալ / by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 7 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Դ-23] (20),

11. BOOK Մասնագիտացումը և ճյուղերի ռացիոնալ զուգակցումը գյուղացիական (ֆերմերային) և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններում :   Publication: Երևան, 2006 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.14(075.8) Դ-23] (20),

12. BOOK Արտադրության միջոցների ձևավորումը և օգտագործման կազմակերպումը գյուղատնտեսական ձեռնարկություններում : by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Եր. : ՀԳԱ, 2002 . 44 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.1(075.8) Դ-23] (14),

13. BOOK «Գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպում» առարկայից դասախոսության տեքստեր / by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2002 . 44 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.1(075.8) Դ-23] (1),

14. BOOK Ագարակային տնտեսության կառավարում : by Գյուլխասյան, Լևոն Միքայելի Publication: Երևան : Ա. հ, 1997 . 179 էջ : , բառարան-ցուցիչ, 159-168 21 սմ. Date: 1997 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.152(075.8) Գ-67] (38), ANAU Scientific library [631.152(075.8) Գ-67] (3),

15. BOOK Պլանավորման հիմունքները գյուղատնտեսական ձեռնարկություններում : by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան : Լույս, 1988 . 60 սմ : 20 սմ. Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631,153(075.8) Դ-23] (21),

16. Dissertations Անբաժանելի ֆոնդերի դերը կոլտնտեսային սեփականության զարգացման գործում (Հայկական ՍՍՌ-ի կոլտնտեսությունների նյութերի հիման վրա) : by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան, 1963 . 237 էջ : Date: 1963 Availability: Items available: ANAU Scientific library [26 Դ-23] (1),

17. BOOK Ֆերմերային տնտեսությունների կազմակերպում և կառավարում : by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 20 էջ:աղյս; 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

18. BOOK Ֆերմերային տնտեսությունների կազմակերպում և կառավարում : by Դավթյան, Գ.Վ. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 19 էջ: 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.15(075.8) Դ-23] (20),

Powered by Koha