Your search returned 7 results. Subscribe to this search

|
1. BOOK Բուսական ծագման հումքի և մթերքի փորձաքննություն: by Ալթունյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ , 2017 . 25 էջ : 20 սմ. Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.95(075.8) Ա-30] (20),

2. BOOK Բուսական ծագման հումքի և մթերքի փորձաքննություն : by Ալթունյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 51 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664.8(075.8) Ա-30] (20),

3. BOOK Բուսական ծագման հումքի և մթերքի փորձաքննություն : by Աբրահամյան, Վիկտոր Վահանի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663/664(075.8) Ա-16] (20),

4. BOOK Բուսական ծագման հումքի և մթերքի անվտանգություն : by Ալթունյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 11 էջ ; 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633/635(075.8) Ա-30] (20),

5. BOOK Ձկնամսի անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն : by Խաչատրյան, Ն.Է Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 8 էջ ; 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.56(075.8) Խ-28] (20),

6. BOOK Թռչնամսի թարմության որոշումը : by Աբրահամյան, Վիկտոր Վահանի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 10 էջ ; 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.54(075.8) Ա-16] (20),

7. BOOK Բուսական ծագման հումքի և մթերքի փորձաքննություն: by Ալթունյան, Ս.Հ. Publication: Երևան: ՀԱԱՀ; 2018 . 16 էջ: 20 սմ. Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [663.8(075.8) Ա-30] (20),

Powered by Koha