Your search returned 20 results.

|
1. BOOK Երգ՝ առանց մեղեդու : by Նոր-Այր Publication: Երևան : Զանգակ, 2015 . 120 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ն-93] (1),

2. BOOK Ընդ եղեգան փող... :   Publication: Երևան : ՀՌՀ հրատ., 2015 . 478 էջ : , Նվ. Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 21 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ը-37] (1),

3. BOOK Արարման խորհուրդ : by Սարգսյան, Լիպարիտ Տիգրանի, Publication: Երևան : Էդիթ Պրինտ, 2013 . 484 էջ ; 21 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ս-25] (1),

4. BOOK Կամուրջը քանդված չի մնա : by Տոնյան, Կամո Publication: Երևան : ՀԳՄ հրատ., 2010 . 128 էջ ; 17 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Տ-49] (1),

5. BOOK Մենակը : by Գրիգորյան, Էդուարդ Աշոտի Publication: Երևան : Մուղնի, 2007 . 158 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Գ-88] (1),

6. BOOK "Վարդուկը" : by Սնապյան, Գեղամ Գարեգինի, Publication: Երևան : Ա. հ., 2006 . 136 էջ ; , Հեղինակային հրատ. 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ս-64] (1),

7. BOOK Ներկայացում փլվող թատերաբեմի վրա : by Միքայելյան, Գուրգեն Երջանիկի, Publication: Երևան : Նահապետ, 2004 . 334 էջ ; , Նվիրում եմ հորս՝ Երջանիկ Միքայելյանին 20 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Մ-78] (1),

8. BOOK Հող և հաց : by Սարգսյան, Լիպարիտ Տիգրանի, Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2003 . 445 էջ : 20 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ս-25] (1),

9. BOOK Քամու դեմ մենակ : by Հակոբյան, Անդրանիկ Իգիթի Publication: Երևան : Հայաստան, 2001 . 114 էջ : 20 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Հ-17] (1),

10. BOOK Սեր և արարում / by Ավետիսյան, Հռիփսիմե Վարազդատի Publication: Երևան : Մշակույթի հայկական ֆոնդ, 2001 . 96 էջ : Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c) Հ Հ-79] (1),

11. BOOK Երկնալույս : by Պետրոսյան, Զավեն Ասլիբեկի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1999 . 140 էջ : 20 սմ. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (1),

12. BOOK Յուշեր / by Մանուկյան, Արամ Publication: Երևան : Արևելք, 1990 . 244 էջ : 20 սմ. Date: 1990 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(C) Հ Մ-28] (1),

13. BOOK Ջրաղաց : by Գյուլնազարյան, Խաժակ Մեսրոպի, Publication: Երևան : Արևիկ, 1989 . 559 էջ : 20 սմ. Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Գ-67] (1),

14. BOOK Հրանտ Մաթեվոսյան. Ծմակուտի վիպասքը / by Աղաբեկյան, Կիմ Բագրատի, Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1988 . 355 էջ ; 20 սմ. Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(Հ) Ա-43] (1),

15. BOOK Հավերժության հետևից : by Գյումրյան, Արշակ, Լիպարիտի Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1987 . 364 էջ ; 20 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Գ-68] (1),

16. BOOK Բացեք ձեր աչքերը : by Քալանթարյան, Արտաշես Փիրաղայի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1979 . 388 էջ ; 21 սմ. Date: 1979 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (1),

17. BOOK Մի գիշեր «Ոսկե աշունից» առաջ : by Ցուցուլյան, Սամվել Գրիգորի Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1978 . 231 էջ ; 22 սմ. Date: 1978 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ց-99] (1),

18. BOOK Պուշկինին հայ բանաստեղծներից /   Publication: Երևան : ՀԿԿ Կենտկոմի հրատ., 1974 . 110 էջ ; 11 սմ. Date: 1974 Availability: Items available: ANAU Scientific library [Ар 2 Պ-97] (1),

19. BOOK Իլյիչը կա :   Publication: Երևան : ՀԿԿ Կենտկոմի հրատ., 1970 . 143 էջ ; 10 սմ. Date: 1970 Availability: Items available: ANAU Scientific library [3к 26 Ի-36] (2),

20. BOOK Նրանք չէն մեռնում / by Քէշիշեան, Արտաշէս Publication: Ա. տ. : Ա. հ., Ա. թ. . 144 էջ 20 սմ. Date: Ա. թ. Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-42] (1),

Powered by Koha