Your search returned 2 results.

|
1. BOOK Նոր տետրակ որ կոչվում է հորդորակ :   Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1991 . 264 էջ : , Ծանոթագր., էջ՝ 186-260 20 սմ. Date: 1991 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)Հ Ն-93] (1),

2. BOOK Հայ գրական քննադատության քրեստոմատիա :   Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1981 . 2 հ. ; , Տողատակի ծանոթագր. | Ծանոթագր., էջ՝ 504-613 (Հ. 1); էջ՝ 621-696 (Հ. 2) 22 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c) (075.8) Հ-24] (1),

Powered by Koha