Your search returned 12 results.

|
1. BOOK Վտանգավոր գործուղում : by Քալանթարյան, Վարդգես Սարգսի Publication: Երևան : Արևիկ, 1989 . 430 էջ : | 21 սմ. Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (2),

2. BOOK Քննություն : by Քալանթարյան, Արտաշես Փիրաղայի, Publication: Երևան : Խորհրդային գրող, 1989 . 352 էջ : Date: 1989 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (4), ANAU Scientific library [Ք-14] (2),

3. BOOK Կորած օրագիրը : by Քալանթարյան, Վարդգես Սարգսի Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1986 . 392 էջ ; 21 սմ. Date: 1986 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (2),

4. BOOK Նոր Ռոբինզոնները : by Քալանթարյան, Վարդգես Սարգսի. Publication: Երևան : Լույս, 1984 . 232 էջ ; 20 սմ. Date: 1984 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (2),

5. BOOK Ծերպերի բնակիչները : by Քալանթարյան, Վարդգես Սարգսի. Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1983 . 304 էջ ; 21 սմ. Date: 1983 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (2),

6. BOOK Բացեք ձեր աչքերը : by Քալանթարյան, Արտաշես Փիրաղայի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1979 . 388 էջ ; 21 սմ. Date: 1979 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (1),

7. BOOK Ակամա ճանապարհորդները : by Քալանթարյան, Վարդգես Սարգսի. Publication: Երևան : Սովետական Գրող, 1978 . 258 էջ ; 20 սմ. Date: 1978 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (5),

8. BOOK Մարաթոն : by Քալանթարյան, Արտաշես Փիրաղայի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1969 . 344 էջ : 21 սմ. Date: 1969 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (3), ANAU Scientific library [Ք-14] (1),

9. BOOK Պատմվածքներ։ Աշխարհի ճանապարհներին / by Քալանթարյան, Արտաշես Փիրաղայի, Publication: Երևան : Հայաստան , 1967 . 475 էջ ; 17 սմ. Date: 1967 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (3), ANAU Scientific library [Ք-14] (2),

10. BOOK Խղճի գիշերային այցը : by Քալանթարյան, Արտաշես Փիրաղայի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1965 . 214 էջ ; 23 սմ. Date: 1965 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (2),

11. BOOK Գունավոր երազներ : by Քալանթարյան, Արտաշես Փիրաղայի, Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1962 . 100 էջ : , Նվիրում եմ մորս՝ Անուշ Քալանթարյանի անմոռաց հիշատակին 22 սմ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (2),

12. BOOK Ծխախոտագործը Վարդենիկից / by Քալանթարյան, Արտաշես Փիրաղայի, Publication: Երևան : Հայպետհրատ , 1961 . 38 էջ. Date: 1961 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ք-14] (1),

Powered by Koha