Refine your search

Your search returned 34 results.

1. BOOK
Կհանդիպենք Էլդորադոյում ... : Պատմվածք / by Պետրոսյան, Աննա Գրիգորի, Publication: Երևան : Վան Արյան, 2012 . 32 էջ ; 16 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (3),

2. BOOK
Երկնալույս : Բանաստեղծություններ / by Պետրոսյան, Զավեն Ասլիբեկի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1999 . 140 էջ : 20 սմ. Date: 1999 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (1),

3. BOOK
4. BOOK
Հայկական էսքիզներ : Վիպակ-էսսե: / by Պետրոսյան, Վարդգես Համազասպի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1984 . Գ. : 20 սմ. Date: 1984 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (2),

5. BOOK
Ընտիր երկեր : 2 հ. / by Պետրոսյան, Վարդգես Համազասպի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1983 . 2 հ. ; 22 սմ. Date: 1983 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (4),

6. BOOK
Կաղնին և քամին : by Պետրոսյան, Իսրայել Առստամի, Publication: Բաքու : 1982 . 84 էջ ; 17 սմ. Date: 1982 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (1),

7. BOOK
Մենավոր ընկուզենին : [Վեպ] / by Պետրոսյան, Վարդգես Համազասպի, Publication: Երևան : Սովետական գրող , 1981 . 187 էջ : 20 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (3),

8. BOOK
Վերջին ուսուցիչը : [Վիպակներ: Պատմվածքներ] / by Պետրոսյան, Վարդգես Համազասպի, Publication: Երևան : Սովետական գրող , 1980 . 614 էջ : 22 սմ. Date: 1980 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (4), ANAU Scientific library [Պ-505] (2),

9. BOOK
Հավասարում բազմաթիվ անհայտներով : by Պետրոսյան, Վարդգես Համազասպի, Publication: Երևան : 1977 . 476 էջ ; 22 սմ. Date: 1977 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (3), ANAU Scientific library [Պ-50] (2),

10. BOOK
Կրակների մեջ : by Պետրոսյան, Ասատուր Իվանի Publication: Երևան : 1974 . 48 էջ : 1թ. դիմանկ. ; | 20 սմ. Date: 1974 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (2),

11. BOOK
Ճերմակ թռչուններ : [Պատմվածքներ, վիպակներ] / by Պետրոսյան, Ռոզա Արսենի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1974 . 295 էջ : 16 սմ. Date: 1974 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (2),

12. BOOK
Դեղատուն "Անի" : Հայկական էսքիզներ:[Վիպակ, էսսե] / by Պետրոսյան, Վարդգես Համազասպի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1973 . 300 էջ : 17 սմ. Date: 1973 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (2), ANAU Scientific library [Պ-50] (2),

13. BOOK
Աղվեսը և այբուբենը : by Պետրոսյան, Իսրայել Առստամի, Publication: Բաքու : 1970 . 54 էջ ; 20 սմ. Date: 1970 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (3),

14. BOOK
Ապրած և չապրած տարիներ : [Պատմվածքներ և վիպակներ] / by Պետրոսյան, Վարդգես Համազասպի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1970 . 387 էջ : 20 սմ. Date: 1970 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (3), ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (1), ANAU Scientific library [Պ-50] (1),

15. BOOK
Ծաղկալանջ : by Պետրոսյան, Ռոզա Արսենի, Publication: Երևան : 1968 . 340 էջ : դիմանկ. ; | 20 սմ. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (2), ANAU Scientific library [Պ-50] (1),

16. BOOK
Երեք բարեկամ : by Պետրոսյան, Անդրանիկ Միրոնի Publication: Բաքու : 1967 . 159 էջ ; 16 սմ. Date: 1967 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (2), ANAU Scientific library [Պ-38] (2),

17. BOOK
Քաղաքի կիսաբաց լուսամուտները : [Վիպակ] / by Պետրոսյան, Վարդգես Համազասպի, Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1964 . 140 էջ : 17 սմ. Date: 1964 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (3),

18. BOOK
Անավարտ դիմանկարներ / by Պետրոսյան, Վարդգես Համազասպի, Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1963 . 307 էջ ; , Դիմանկարներ կյանքի նովելներից 22 սմ. Date: 1963 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (1), ANAU Scientific library [Պ-50] (2),

19. BOOK
Սիրո տավիղ : [Բանաստեղծություններ] / by Պետրոսյան, Ռոզա Արսենի, Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1962 . 116 էջ : 17 սմ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (2),

20. BOOK
Ծովափին : by Պետրոսյան, Գևորգ Պետրոսի, Publication: Բաքու : 1962 . 183 էջ : 1 թ. դիմանկ. ; | 20 սմ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-50] (2),

Powered by Koha