Your search returned 8 results.

|
1. BOOK Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք :   Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2006 . 446 էջ ; 21 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347(Հ) H-24] (1), ANAU Scientific library [347(Հ) H-24] (1),

2. BOOK Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք :   Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 2005 . 431 էջ ; 22 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347(Հ) Հ-24] (1),

3. BOOK Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք :   Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2000 . Հտ , Դասագիրքը գրված է ՀՀ-ում առ 1-ը հունվարի 2003թ. գործող օրենքների հիման վրա։ Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347(H)(075.8) Հ-24] (11), ANAU Scientific library [347(Հ)(075.8) Հ-24] (2), ANAU Scientific library [347(Հ)(075.8) H-24] (1), ANAU Scientific library [347(Հ)(075.8) Հ-24] (2),

4. Journal Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր /   Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 1996 . համար. Date: 1996 Availability: Items available: ANAU Scientific library (510), ANAU Scientific library [333(Հ)] (1), ANAU Scientific library [339.5(Հ)] (1), ANAU Scientific library [342.9(H)] (1), ANAU Scientific library [347(Հ)] (2),

5. Journal Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր /   Publication: Երևան : Տիգրան Մեծ, 1996 . համար. Date: 1996 Availability: Items available: ANAU Scientific library (426), ANAU Scientific library [333(Հ) Հ-24] (2), ANAU Scientific library [333(Հ) Հ-24] (1), ANAU Scientific library [339.5(Հ) Հ-24] (1), ANAU Scientific library [342.9(Հ) Հ-24] (2), ANAU Scientific library [342.9(Հ) Հ-24] (2), ANAU Scientific library [347(Հ Հ-24)] (1), ANAU Scientific library [347(Հ) Հ-24] (1), ANAU Scientific library [347(Հ) Հ-24] (1),

6. BOOK Հայկական ՍՍՀ քաղաքացիական օրենսգիրք :   Publication: Երևան : Հայաստան , 1984 . 272 էջ ; 22 սմ. Date: 1984 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347(Հ) Հ-25] (7),

7. BOOK Հայկական ՍՍՀ քաղաքացիական իրավունք :   Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1978 . 2 Հ. ; 22 սմ. Date: 1978 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347(Հ) Հ-25] (12),

8. BOOK Հայկական ՍՍՀ քաղաքացիական օրենսգիրք :   Publication: Երևան : Հայաստան , 1977 . 228 էջ ; 20սմ. Date: 1977 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347(Հ) Հ-25] (1),

Powered by Koha