Your search returned 12 results.

|
1. BOOK Քաղաքամայր Երևանը / by Սիմոնյան, Աբել Պողոսի, Publication: Երևան : Հայաստան , 1983 . 256 էջ : Date: 1983 Availability: Items available: ANAU Scientific library [33c5(c43) Ս-50] (2), ANAU Scientific library [33c5(c43) Ս-50] (1), ANAU Scientific library [33c5(c43) Ս-504] (1),

2. BOOK Սրբազան ավազակաորջը / by Տաքսիլ, Լեո Publication: Երևան : Հայաստան , 1981 . 608 էջ ; , Ծանոթագր., էջ՝ 562-661 20 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [84 Տ-26] (2), ANAU Scientific library [Տ-268] (2),

3. BOOK Ռազմի ճամփաներով : by Սիմոնյան, Աբել Պողոսի, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1981 . 132 էջ : 20 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ս-50] (2), ANAU Scientific library [Ս-504] (2),

4. BOOK Երևանի դյուցազնական քայլերը : by Ավագյան, Գրիգոր Երեմի, Publication: Երևան : Հայաստան , 1980 . 170 էջ. : 21 սմ. Date: 1980 Availability: Items available: ANAU Scientific library [33c5(479.25) Ա-77] (2), ANAU Scientific library [33c5(с43) Ա-77] (2),

5. BOOK Հայկական Սովետական Հանրագիտարան :   Publication: Երևան : Հայկական սովետական հանրագիտարանի գլխ. խմբ, 1974 . 13 հ. : 28 սմ. Date: 1974 Availability: Items available: ANAU Scientific library [03 Հ-25] (52), ANAU Scientific library [03(с43) Հ-25] (9), ANAU Scientific library [03 Հ-25] (13), ANAU Scientific library [03 Հ-25] (13), ANAU Scientific library [03(с43) Հ-25] (15),

6. BOOK Երևան 2750 : by Հակոբյան, Թադևոս Խաչատուրի, Publication: Երևան : Հայաստան , 1968 . 421 էջ : 22 սմ. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c43E) Հ-17] (3), ANAU Scientific library [9 (c43) Հ-17] (1),

7. BOOK Երևան 1920-1967 = by Սիմոնյան, Աբել Պողոսի, Publication: Երևան : Միտք, 1968 . 344 էջ : , Նվիրում եմ Երևանի 2750-ամյակին | Անձնանունների ցանկ՝ էջ 329-341 22 սմ. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c43) Ս-50] (3),

8. BOOK Ереван : by Սիմոնյան, Աբել Պողոսի, Publication: Ереван : Митк, 1965 . 532 с. Date: 1965 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(С43) С-37] (2), ANAU Scientific library [908(с43) С-375] (2),

9. BOOK Երևանի պետական համալսարանը 1920-1930 թթ. : by Ղարիբջանյան, Լյուդվիգ Պապիկի, Publication: Երևան : Միտք, 1965 . 295 էջ : , Տողատակի ծանոթագր. 23 սմ. Date: 1965 Availability: Items available: ANAU Scientific library [378 Ղ-47] (2), ANAU Scientific library [378.41(с43) Ղ-46] (2),

10. BOOK Ереван : by Սիմոնյան, Աբել Պողոսի, Publication: Ереван : Изд-во ЕГУ, 1963 . 546 с. : 20 см. Date: 1963 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(с43) С-37] (2), ANAU Scientific library [9(с43) С-375] (1),

11. BOOK "Մարքսիզմ-լենինիզմի հիմունքները" դասընթացի սեմինարների օրինակելի պլաններ :   Publication: Երևան : Եր. համալս. հրատ., 1955 . 36 էջ ; 20 սմ. Date: 1955 Availability: Items available: ANAU Scientific library [3К M-40] (1),

12. BOOK Ծրագիր "Մարքսիզմ-լենինիզմի հիմունքները" դասընթացի :   Publication: Երևան : Հայաստանի պետական հրատ., 1955 . 102 էջ ; 20 սմ. Date: 1955 Availability: Items available: ANAU Scientific library [3К Ծ-89] (1),

Powered by Koha