Refine your search

Your search returned 15 results.

|
1. BOOK Երկեր : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1987 . 792 էջ : 22 սմ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (1), ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (1),

2. BOOK Երկեր / by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1984 . 703 էջ ; 20 սմ. Date: 1984 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (2), ANAU Scientific library [Պ-896] (2),

3. BOOK Երկերի ժողովածու : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Երևան : Հայաստան | Սովետական գրող, 1974 . 3 հ. : 22 սմ. Date: 1974 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (6), ANAU Scientific library [Պ-89] (4),

4. BOOK Հացի խնդիր : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Երևան : Հայաստան , 1968 . 384 էջ ; : Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (1), ANAU Scientific library [Պ-89] (2),

5. BOOK Երկերի ժողովածու : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1962 . 7 հ. : , Ծանոթագր., էջ՝ 449-460 (հ. 1); էջ՝ 673-681 (հ. 2); էջ՝ 595-601 (հ. 3); էջ՝ 533-534 (հ. 4); էջ՝ 439-442 (հ. 5); էջ՝ 717-722 (հ. 6); էջ՝ 519-585 (հ. 7) 22 սմ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (21), ANAU Scientific library [Պ-89] (9),

6. BOOK Հունոն : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1960 . 168 էջ : 23 սմ. Date: 1960 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (2), ANAU Scientific library [Պ-89] (2),

7. BOOK Հացի խնդիր : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ, 1958 . 328 էջ ; 23 սմ. Date: 1958 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (2),

8. BOOK Из-за хлеба : by Прошян, Перч Publication: Москва : Гослитиздат, 1955 . 222 с. ; 1 портр. Date: 1955 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(с)Арм П-84] (1), ANAU Scientific library [П-847] (1),

9. BOOK Երկերի ժողովածու : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1953 . 3 հ. : , Ծանոթարգր., էջ՝ 645-650 (հ. 1); էջ՝ 625-628 (հ. 2); էջ՝ 633-638 (հ. 3) 22 սմ. Date: 1953 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (18), ANAU Scientific library [Պ-89] (4),

10. BOOK Սոս և Վարդիթեր : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1953 . 375 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. | Նախաբան՝ Մ. Նալբանդյան «Կրիտիկա Սոս և Վարդիթեր», էջ՝ 5-87 20 սմ. Date: 1953 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (8), ANAU Scientific library [Պ-89] (3),

11. BOOK Из-за хлеба : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Ереван : Айпетрат , 1952 . 256 с. : 20 см. Date: 1952 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(с)Арм П-84] (2), ANAU Scientific library [П-847] (2),

12. BOOK Из-за хлеба : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Москва : Гослитиздат , 1950 . 207 с. : 20 см. Date: 1950 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(с)Арм П-84] (2),

13. BOOK Մանկություն և պատանեկություն / by Տոլստոյ, Լև Նիկոլաևիչ Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1947 . 265 էջ ; 21 սմ. Date: 1947 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Ռ Տ-80] (4), ANAU Scientific library [Տ-80] (2),

14. BOOK Հուշեր = by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Յերևան : Արմֆան, 1940 . 214 էջ : 21 սմ. Date: 1940 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (2), ANAU Scientific library [Պ-93] (2),

15. BOOK Յերկեր : by Պռոշյան, Պերճ, Publication: Յերևան : Պետհրատ, 1939 . 387 էջ ; 22 սմ. Date: 1939 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Պ-89] (3),

Powered by Koha