Your search returned 3 results.

|
1. Articles Արարատյան գոգավորության լեռնային շագանակագույն հողերի ստրուկտուրային և ագրեգատային կազմի անթրոպոգեն փոփոխությունների վերլուծությունը / by Ղազարյան, Հ.Ղ. Publication: Երևան, 2014 . Էջ՝ 608-611 Date: 2014 Availability: No items available:

2. Articles Հայաստանի Հանրապետության լեռնամարգագետնային հողերի գենետիկաարտադրական առանձնահատկությունները, բերրիության բարձրացման և պահպանման խնդիրները / by Ղազարյան, Հ.Ղ. Publication: Երևան; 2015 . Էջ՝ 440-444 Date: 2015 Availability: No items available:

3. Articles Կիսաանապատային գորշ հողերի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների բարելավումը բարդայի միջոցով / by Ղազարյան, Հ.Ղ. Publication: Երևան; 2013 . Էջ՝ 140-143 Date: 2013 Availability: No items available:

Powered by Koha