Your search returned 13 results.

|
1. BOOK Հարկեր և հարկային քաղաքականություն : by Ձվակերյան, Ս.Հ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2015 . 46 էջ : , Առանց տիտղոսաթերթի, նկարագրությունը` կազմից: 21 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.22(075.8) Ձ-81] (20),

2. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Շուկայական տնտեսության պետական կարգավորում»առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Մկրտչյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339(075.8) Մ-80] (20),

3. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկեր» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Վարդանյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Վ-30] (20),

4. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հարկեր և հարկային քաղաքականություն» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ձվակերյան, Ս.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.22(075.8) Ձ-81] (20),

5. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Արժեթղթերի շուկա և բորսայական գործ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.76(075.8) Բ-26] (20),

6. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ֆինանսական մենեջմենթ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ասլանյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.11(075.8) Ա-74] (20),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն, վարկեր» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Պիվազյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336(075.8) Պ-65] (19),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «ՀՀ բյուջետային համակարգ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Պիվազյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 11 սմ : 20 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.14(075) Պ-65] (20),

9. BOOK ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի կառուցվածքը, կազմման մեթոդները, քննարկման և հաստատման կարգը, գործընթացի տարրերը : by Պիվազյան, Հ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 42 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (168), ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (1), ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (3), ANAU Scientific library [336.14(075.8) Պ-65] (3),

10. BOOK Դրամաշրջանառության կայունացման մեթոդները : by Պիվազյան, Հ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 56 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (168), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65 ] (1), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (3), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (3),

11. BOOK Ինֆլյացիայի էությունը, դրսևորման ձևերը և հիմնական առանձնահատկությունները : by Պիվազյան, Հ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 28 էջ ; 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (169), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65 ] (1), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (2), ANAU Scientific library [336.7(075.8) Պ-65] (3),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Բանկային մենեջմենթ» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [336.7(075.8) Բ-26] (14),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «ԱՊՀ կազմակերպությունների ֆինանսներ» և «Ֆինանսական վերլուծություն» առարկաներից «Տնտեսավորող սուբյեկտների նյութական ակտիվների (միջոցների) գնահատումը» թեմայով գործնական պարապմունքների վերաբերյալ / by Բայադյան, Աշոտ Հակոբի, Publication: Երևան : ՀՊԱՀ., 2008 . 22 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658.14(075.8) Բ-26] (18),

Powered by Koha