Your search returned 10 results.

|
1. BOOK Մակաբուծաբանություն և կենդանիների ինվազիոն հիվանդություններ / by Նաղաշյան, Հ.Զ Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 14 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616.98(075.8) Մ-18] (20),

2. BOOK Աշխարհագրություն : by Գրիգորյան, Վ.Վ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 39 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [91(075.8) Գ-88] (20),

3. BOOK Հայաստանի Հանրապետության արտադրական ուժերի տեղաբաշխումը : by Ոսկանյան, Ա.Ե. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 32 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.138(075.8) Ո-45] (20),

4. BOOK Ձկների հիվանդություններ :   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 12 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [639.3(075.8) Ձ-65] (20),

5. BOOK «Մակաբուծություն» առարկայից «Կենդանիների հելմինթոլոգիական» հերձումը (ըստ Կ.Սկրյաբինի) թեմայով լաբորատոր-գործնական պարապմունքներ անցկացնելու համար / by Նաղաշյան, Հ.Զ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 8 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [619:616-091(075.8) Ն-26] (15),

6. BOOK Բումերանգ : by Դանիելսոն, Բենգտ Publication: Երևան : Հայաստան, 1967 . 277 էջ : 21 սմ. Date: 1967 Availability: Items available: ANAU Scientific library [91(Ավստր.) Դ-17] (2), ANAU Scientific library [91(И9) Դ-17] (2),

7. BOOK Հանտսվիլի գաղտնիքը : by Մադեր, Յուլիուս Publication: Երևան : 1967 . 214 էջ ; 20 սմ. Date: 1967 Availability: Items available: ANAU Scientific library [327b Մ-13] (3),

8. BOOK Պավլով : by Ռոզենտալ, Ի.Ս Publication: Երևան : Հայաստան , 1967 . 164 էջ : 17 սմ. Date: 1967 Availability: Items available: ANAU Scientific library [57(Pavlov) Ռ-62] (2), ANAU Scientific library [612(092) Ռ-59] (5),

9. BOOK Պարտված հիվանդություններ / by Դալլաքյան, Մկրտիչ Մարտիրոսի. Publication: Երևան : Հայաստան , 1967 . 72 էջ. ; 20 սմ. Date: 1967 Availability: Items available: ANAU Scientific library [616.9 Դ-13] (2),

10. BOOK Երկերի ժողովածու : by Հայրապետյան, Հայրապետ Սարդարի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1965 . Հտ. : 21 սմ. Date: 1965 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8c(Հ) Հ-30] (1), ANAU Scientific library [Հ-31] (2),

Powered by Koha