Your search returned 31 results.

|
1. BOOK Մարկետինգ : by Գրիգորյան, Կ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.138(075.8) Գ-88] (20),

2. BOOK Առևտրի և գործարարության հիմունքներ : by Գրիգորյան, Կ.Ա Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339(075.8) Գ-88] (20),

3. BOOK Գյուղատնտեսական շուկայի վերլուծություն և գնագոյացում : by Գրիգորյան, Կ.Ա Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (20),

4. BOOK Մարկետինգ ագրոմարկետինգի հիմունքներով : by Գրիգորյան, Կ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱ հրատ., 2015 . 20 էջ : Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.138(075.8) Գ-88] (20),

5. BOOK Լոգիստիկա :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 144 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658.7(075.8) Լ-70] (106), ANAU Scientific library [658.7(075.8) Լ-70] (2), ANAU Scientific library [658.7(075.8) Լ-70] (2),

6. BOOK Մեթոդական ցուցումներ մագիստրական թեզ կատարելու համար / by Գրիգորյան, Կ.Ա Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 34 էջ : 21 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (20),

7. BOOK Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն : by Գրիգորյան, Կ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 32 էջ : 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [620.2(075.8) Գ-88] (21),

8. BOOK Գնագոյացումը շոկայական տնտեսությունում: Գին և գնագոյացում : by Գրիգորյան, Կ.Ա Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 20 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.5(075.8) Գ-88] (20),

9. BOOK Մեթոդաան ցուցումներ «Գյուղատնտեսության արտադրական ֆոնդերի (կապիտալի) օգտագործման տնտեսական արդյունաբերության բարձրացման ուղիները» թեմայով դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ., 2006 . 14 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.16(075.8) Գ-88] (1),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա առարկայից «Հողօգտագործման տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.111(075.8) Գ-88] (10),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «ագրարային արտադրության տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտության ուսանողների կողմից կուրսային նախագիծ կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2006 . 14 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [651.15(075.8) Գ-88] (9),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողօգտագործման տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները գյուղացիական տնտեսություններում» թեմայով դիպլոմային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2006 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.111(075.8) Գ-88] (1),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա» առարկայից կուրսային նախագիծ կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2005 . 19 էջ : 20սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (4),

14. BOOK Հացահատիկի արտադրության էկոնոմիկան և մարքեթինգը Հայաստանի Հանրապետությունում :   Publication: Երևան : Ա. հ., 2003 . 64 էջ : 21 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075..8) Հ-43] (10), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Հ-43] (1), ANAU Scientific library [338.43(075..8) Հ-43] (1),

15. BOOK Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա առարկայից լաբորատոր-գործնականի պարապմունքների աշխատանքային տետր :   Publication: Երևան ։ : ՀԳԱ, 2003 . 83 էջ : 20 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ս-64] (2), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ս-64] (1), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ս-64] (9),

16. BOOK Մեթոդական ցուցումներ :   Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2002 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (20),

17. BOOK Մեթոդական ցուցումներ 3108-անասնաբուժություն, 3108- անասնաբուժական սանիտարիա և փորձագիտություն, 3107- անասնաբուծության մասնագիտությունների հեռակա ուսուցման ուսանողների կողմից «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա» առարկայից ստուգողական առաջադրանքներ կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2002 . 22 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (21),

18. BOOK Մեթոդական ցուցումներ և առաջադրանքներ :   Publication: Երևան, 2002 . 15 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [339.138(075.8) Գ-89] (20),

19. BOOK Արտադրական ֆոնդերը (կապիտալ), ինվեստիցիաները և կապիտալ ներդրումները գյուղատնտեսության մեջ : by Գրիգորյան, Կ.Ա Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2000 . 64 էջ : 21 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (12), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (2), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88 ] (1), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (2), ANAU Scientific library [338.43(075.8) Գ-88] (1),

20. BOOK Խաղողի արտադրության, վերամշակման էկոնոմիկայի և մարքեթինգի հիմնահարցերը ագրարային բարեփոխումների անցումային փուլում : by Գրիգորյան, Կ.Ա. Publication: Երևան : Ա.Հ., 2000 . 58 էջ : 20 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [634.83(075.8) Գ-89] (12), ANAU Scientific library [634.83(075.8) G-89] (3), ANAU Scientific library [634.83(075.8) Գ-89] (2),

Powered by Koha