Your search returned 5 results.

|
1. BOOK Իմ կյանքից : by Գյոթե, Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1985 . 832 էջ ; , Ծանոթագր., էջ՝ 803-831 22 սմ. Date: 1985 Availability: Items available: ANAU Scientific library [83 Գ-66] (2), ANAU Scientific library [Գ-662] (1),

2. BOOK Фауст : by Գյոթե, Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Publication: Москва : Детская литература, 1983 . 367 с. : 21 см. Date: 1983 Availability: Items available: ANAU Scientific library [83 Г-44] (2),

3. BOOK Երիտասարդ Վերթերի տառապանքները : by Գյոթե, Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1981 . 240 էջ ; 17 սմ. Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [83 Գ-66] (1), ANAU Scientific library [Գ-662] (2),

4. BOOK Ֆաուստ : by Գյոթե, Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Publication: Երևան : Հայպետհրատ , 1963 . 2 մաս ; , Ծանոթագր., էջ՝ 423-437 (Հ. 1); էջ՝ 295-314 (Հ. 2) 17 սմ. Date: 1963 Availability: Items available: ANAU Scientific library [83 Գ-66] (7), ANAU Scientific library [ Գ-66] (1), ANAU Scientific library [Գ-66] (2),

5. BOOK Избранное / by Գյոթե, Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Publication: Москва : Детгиз, 1963 . 512 с. : 22 см. Date: 1963 Availability: Items available: ANAU Scientific library [83 Г-44] (2),

Powered by Koha