Your search returned 29 results.

|
1. BOOK Հայ ժողովրդի պատմություն :   Publication: Երևան : Եր. համալս. հրատ., 1985 . 528 էջ. Date: 1985 Availability: Items available: ANAU Scientific library [ԳՄԴ 63.3(2Հ) Հ-24] (6), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 63.3(2h)Հ Հ-24] (1), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 63.3(2h)Հ Հ-24] (1),

2. BOOK Գլաձորի համալսարանը / by Աբրահամյան, Աշոտ Գարեգինի, Publication: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1983 . 184 էջ. Date: 1983 Availability: Items available: ANAU Scientific library [ԳՄԴ 63.3 (2Հ) Ա-16] (1), ANAU Scientific library [ԳՄԴ 63.3 (2Հ) Ա-16] (2),

3. BOOK История армянского народа :   Publication: Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1980 . 458,[2] с. : 23 см. Date: 1980 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(с)арм. И-90] (3), ANAU Scientific library [9(с43) И-907] (3), ANAU Scientific library [9(с) арм И-90] (1),

4. BOOK Վայոց ձոր : by Սարգսյան, Գարեգին Մկրտչի Publication: Երևան : Հայաստան, 1980 . 160 էջ : 20 սմ. Date: 1980 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c43)1 Ս-259] (2),

5. BOOK Մատենագրություն / by Անանիա Շիրակացի, Publication: Երևան : Սովետական գրող , 1979 . 398 էջ. : , Ծանոթագր., էջ՝ 331-362 21 սմ. Date: 1979 Availability: Items available: ANAU Scientific library [52 Շ-64] (2), ANAU Scientific library [5 Ա-57] (2),

6. BOOK Իսրայել Օրի : by Աբրահամյան, Աշոտ Գարեգինի, Publication: Երևան : Հայաստան , 1978 . 127 էջ ; 21 սմ. Date: 1978 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(479.25) O-88] (2), ANAU Scientific library [9(с43)1 O-88] (2),

7. BOOK Ուրվագծեր Լեհաստանի և Արևմտյան Ուկրաինայի հայկական գաղթավայրերի պատմության / by Հովհաննիսյան, Մառլեն Լևոնի Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1977 . 220 էջ ; 21 սմ. Date: 1977 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(с)Հ Հ-85] (2),

8. BOOK Հայոց տոմարի պատմություն : by Բադալյան, Հայկ Սիմոնի Publication: Երևան : 1976 . 153 էջ : , Տողատակի ծանոթագր. նկ., աղս. ; | 22 սմ. Date: 1976 Availability: Items available: ANAU Scientific library [529.7(09) Բ-14] (1),

9. BOOK Հայ ժողովրդի պատմություն :   Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 1975 . 780 էջ ; 21 սմ. Date: 1975 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)Հ(075.8) Հ-24] (8), ANAU Scientific library [9(c)Հ(075.8) Հ-24] (3), ANAU Scientific library [9(c)Հ(075.8) Հ-24] (3), ANAU Scientific library [9(c)Հ(075.8) Հ-24] (1), ANAU Scientific library [9(c43) Հ-24] (1),
  (1 votes)
10. BOOK Հայ ժողովրդի պատմություն :   Publication: Երևան : ԵՊՀ հրատ, 1975 . 782 էջ. Date: 1975 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)Հ(075.8) Հ-24] (4),

11. BOOK Հայոց գիր և գրչություն = by Աբրահամյան, Աշոտ Գարեգինի, Publication: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1973 . 371 էջ. Date: 1973 Availability: Items available: ANAU Scientific library [003 Ա-16] (2),

12. BOOK Պատմություն / by Արիստակես Լաստիվերտցի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1971 . 154 էջ ; | 20 սմ. Date: 1971 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)/Հ Ա-87] (7),

13. BOOK Պատմություն Աղվանից աշխարհի / by Մովսես Կաղանկատվացի Publication: Երևան : Հայաստան, 1969 . 321 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. 21 սմ. Date: 1969 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)Հ Կ-17] (1), ANAU Scientific library [9 (c43)1 Մ-91] (2),

14. BOOK Եղիա Կարնեցու դիվանը :   Publication: Երևան : Միտք, 1968 . 366 էջ ; , Բառարան, էջ՝ 344-352 23 սմ. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c4)Հ Ե-38] (5),

15. BOOK Հայ աստղագիտության պատմություն : by Թումանյան, Բենիկ Եսայու, Publication: Երևան : Միտք , 1964 . 412 էջ ; 22 սմ. Date: 1964 Availability: Items available: ANAU Scientific library [52(Հ) Թ-94] (1),

16. BOOK Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության : by Աբրահամյան, Աշոտ Գարեգինի, Publication: Երևան : Հայպետհրատ , 1964 . Գիրք. ; 22 սմ. Date: 1964 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)/Հ Ա-16] (4), ANAU Scientific library [9(c43) Ա-16] (3),

17. BOOK Հայ ժողովրդի պատմություն :   Publication: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ | Լույս, 1963 . Հ. : 21 սմ. Date: 1963 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)Հ(075.8) Ժ-22] (13), ANAU Scientific library [9(c)Հ(075.8) Հ-24] (7), ANAU Scientific library [9(c43) Պ-35] (1), ANAU Scientific library [9(c43) Պ-35] (5), ANAU Scientific library [9(c43) Պ-35 ] (1),

18. BOOK Անանիա Շիրակացու լուսնի պարբերաշրջանները = by Աբրահամյան, Աշոտ Գարեգինի, Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ. , 1962 . 109 էջ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [52(09) Շ-64] (1),

19. BOOK Երկրաչափութիւն Եւգլիտին /   Publication: Երևան : ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ. , 1962 . 285 էջ ; 23 սմ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [515 E-89] (1),

20. BOOK Мовсес Хоренаци : by Աբրահամյան, Աշոտ Գարեգինի, Publication: Ереван : Айпетрат, 1962 . 82 стр. ; 18 см. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [901 (с43): 8 Ар А-16] (1),

Powered by Koha