serun serun
   Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի էլեկտրոնային գրացուցակ

Refine your search

Your search returned 15 results.

1.
Հայոց պատմություն / by Մովսես Խորենացի, Publication: Երևան : ԵՊՀ, 1981 . 587 էջ : Date: 1981 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c43)1 Մ-916] (2),

2.
Վարք Մաշտոցի : [Կյանքն ու գործունեությունը] / by Կորյուն, Publication: Երևան : Սովետական գրող, 1979 . 82 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. | Ծանոթագր., էջ՝ 82 20 սմ. Date: 1979 Availability: Items available: ANAU Scientific library [Կ-783] (2),

3.
Երկեր : [Ը հտ.] / by Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի, Publication: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1966 . հտ. : , Է հտ-ը ընդգրկում է՝ Armenis'che volksglaube .- Leipzig: Druck Von W. Drugulin, 1899 գիրքը | Ծանոթագր., էջ՝ 557-561 (Հ. Ա); էջ՝ 503-506 (Հ. Ե); էջ՝ 825-827 (Հ. Զ); էջ՝ 583-592 (Հ. Է); էջ՝ 649-657 (Հ. Ը) 27 սմ. Date: 1966 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(Հ) Ա-13] (17), ANAU Scientific library [8(Հ) Ա-13] (4),

4.
Հայոց լեզվի տեսություն / by Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի, Publication: Երևան : Միտք, 1965 . 699 էջ ; 22 սմ. Date: 1965 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4Հ Ա-13] (2), ANAU Scientific library [4Հ Ա-13] (1),

5.
Վարք Մաշտոցի : [Կյանքն ու գործունեությունը] / by Կորյուն, Publication: Երևան : Հայպետհրատ, 1962 . 177 էջ : , Տիտղթ-ի վրա թարեթիվը՝ ՌՋԿԲ | Տողատակի մատենագիտական ծանոթագր. | Ծանոթագր., էջ՝ 135-176 21 սմ. Date: 1962 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(APH)H Կ-78] (1),

6.
7.
8.
Լատին-ռուս-հայերեն բժշկական բառարան / by Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի, Publication: Երևան : ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1951 . 471 էջ. Date: 1951 Availability: Items available: ANAU Scientific library [61(038) Ա-13] (2), ANAU Scientific library [4.33 Լ-25] (5),

9.
История древнеармянской литературы = Հայոց հին գրականության պատմություն / by Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի, Publication: Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1948 , Печатается по распоряжению Президиума АН Арм. ССР | Словарь терминов: с. 497-503. | Указ. имен: с. 505-508 23 см. Date: 1948 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(С)Арм А-14] (1), ՀԱԱՀ-ի գյուղատնտեսական քոլեջ [4(C)Apm A-14] (1),

10.
Հայոց գրականության պատմություն : 6 հատորով / by Աբեղյան, Մանուկ Խաչատուրի, Publication: Երևան : ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1944 . 6 Հ. ; 25 սմ. Date: 1944 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(Հ) Ա-13] (3), ANAU Scientific library [8c(Հ) Ա-13] (1),

11.
12.
13.
14.
15.

Powered by Koha