Your search returned 6 results. Subscribe to this search

|
1. BOOK Ընդ եղեգան փող... :   Publication: Երևան : ՀՌՀ հրատ., 2015 . 478 էջ : , Նվ. Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 21 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(c)Հ Ը-37] (1),

2. BOOK Ճյուղի ձեռնարկությունների նախագծում և սանտեխնիկա :   Publication: Երևան : Նահապետ, 2011 . 192 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [658(075.8) Ճ-82] (13), ANAU Scientific library [658(075.8) Ճ-82 ] (17), ANAU Scientific library [658(075.8) Ճ-82 ] (3), ANAU Scientific library [658(075.8) Ճ-82] (2), ANAU Scientific library [658(075.8) Ճ-82] (2),

3. BOOK Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ : by Գալստյան, Սերգեյ Աշոտի Publication: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2008 . 206 էջ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(C)Հ(075.8) Գ-20] (1),

4. BOOK Կաթի և կաթնամթերքների տեխնոլոգիա : by Բեգլարյան, Ռազմիկ Արշակի, Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2003 . 178 էջ : 21 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [637.1(075.) Բ-41] (2), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Բ-41] (1), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Բ-41] (4), ANAU Scientific library [637.1(075.) Բ-41] (2), ANAU Scientific library [637.1(075.8)] (2), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Բ-41] (163), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Բ-41] (3), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Բ-41 ] (1), ANAU Scientific library [637.1(075.8) Բ-41] (3),

5. BOOK Սոյայի անթափոն օգտագործումը սննդի արդյունաբերության մեջ : by Բեգլարյան, Անահիտ Ռազմիկի, Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2002 . 57 էջ : 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [664(075.8) Բ-41] (11),

6. BOOK Ագաթանգեղայ պատմութիւն հայոց by Ագաթանգեղոս, Publication: Թիֆլիս : տպ. Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի, 1883 . 525 էջ. Date: 1883 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)Հ Ա-16] (1),

Powered by Koha