Refine your search

Your search returned 9 results.

1. Dissertations
2. Dissertations
3. Dissertations
4. BOOK
Հայոց պատմություն / by Կիրակոս Գանձակեցի Publication: Երևան : 1982 . 352 էջ ; 21 սմ. Date: 1982 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)Հ Կ-53] (2), ANAU Scientific library [Կ-53] (2),

5. BOOK
6. BOOK
Գրիգոր Նարեկացու լեզուն և ոճը / by Առաքելյան, Վարագ Դավթի, Publication: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1975 . 272 էջ. Date: 1975 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8Ap1 Ա-70] (2),

7. BOOK
Եղծ աղանդոց : Աղանդների հերքումը / by Եզնիկ Կողբացի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1970 . 254 էջ. ; 21 սմ. Date: 1970 Availability: Items available: ANAU Scientific library [1f(Հ) Ե-21] (2), ANAU Scientific library [1ф(с43) Ե-21] (3),

8. BOOK
Պատմություն Աղվանից աշխարհի / by Մովսես Կաղանկատվացի Publication: Երևան : Հայաստան, 1969 . 321 էջ ; , Տողատակի ծանոթագր. 21 սմ. Date: 1969 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9(c)Հ Կ-17] (1), ANAU Scientific library [9 (c43)1 Մ-91] (2),

9. BOOK
Պատմություն հայոց / by Մովսես Խորենացի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1968 . 418 էջ. ; , Առաջաբան, էջ՝3-62 | Տողատակի ծանոթագր. 21 սմ. Date: 1968 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9/c/Հ Խ-82] (2),

Powered by Koha