Refine your search

Your search returned 2600 results.

|
401. Dissertations Дигностика и лечение маститов у коров : by Хачатрян, Ваган Ашотович Publication: Ереван, 2012 . 23 с. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [377 X-29] (1),

402. Dissertations Սիսեռի համաշխարհային հավաքածուի սորտանմուշների համեմատական ուսումնասիրությունը ՀՀ Կոտայքի մարզի բարձրադիր պայմաններում : by Նալբանդյան, Արփինե Հովհաննեսի Publication: Երևան, 2012 . 186, [56էջ] : , 56 էջ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [410 Ն-19] (1),

403. Dissertations Ծղոտի մշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործումը և մեքենասարքավորումների ու ամբարի պարամետրերի հիմնավորումը : by Ալեյան, Անդրանիկ Հովհաննեսի Publication: Երևան, 2012 . 158 էջ : , Հավելված էջ՝ 145-158 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [409 Ա-29] (1),

404. Dissertations Համայնքների համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի օրինակով) : by Մնացականյան, Անահիտ Ժուլվերի Publication: Երևան, 2012 . 26 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [415 Մ-83] (1),

405. Dissertations Управление почвенными и водными ресурсами водосборного бассейна р.Карун провинции Хузестан Ирана : by Хагиги, Сейфолла Publication: Ереван, 2012 . 128 с. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [376 С-28] (1),

406. Dissertations Разработка дисковой бороны и обоснование параметров для минимальной обработки склонов : by Аракелян, Астгик Альбертовна Publication: Ереван, 2012 . 23 с. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [375 А-79] (1),

407. Dissertations Բնակչության զբաղվածության բարձրացման և գյուղի սոցիալական հիմնախնդիրների բարելավման ուղիները (Լոռու մարզի օրինակով) : by Կիրակոսյան, Անի Տիգրանի Publication: Երևան, 2012 . 179 էջ : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [413 Կ-53] (1),

408. Dissertations Անձնակազմի կառավարման մոդելները բաժնետիրական ընկերություններում (ՀՀ ագրովերամշակման ոլորտի կազմակերպությունների օրինակով) : by Մալխասյան, Կարինե Աշոտի Publication: Երևան, 2012 . 170 էջ : , Հավելված էջ՝ 157-169 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [414 Մ-16] (1),

409. Dissertations Զբաղվածության և աշխատանքի արդյունավետության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում : by Խալաթյան, Ծովաչ Բոգդանի Publication: Երևան, 2012 . 147 էջ : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [412 Խ-17] (1),

410. Dissertations Փոսհորոտման տեխնոլոգիայի կատարելագործում և բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորում : by Ալավերդյան, Մանվել Ավետիք Publication: Երևան, 2012 . 157, [4 էջ] : , 4 էջ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [411 Ա-28] (1),

411. Dissertations Засоренность полей основных сельскохозяйственных культур Лорийского марза и разработка новых систем борьбы с ней : by Акопян, Александр Хачатурович Publication: Ереван, 2012 . 260 с. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [52 A-40] (1),

412. Dissertations Дигностика и лечение маститов у коров : by Хачатрян, Ваган Ашотович Publication: Ереван, 2012 . 138, [17] с. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [377 X-29] (1),

413. Dissertations Հայաստանի Հանրապետության վարելահողերի կադաստրային գնահատումը և հողօգտագործման արդյունավետության տնտեսական կարգավորման խնդիրները : by Եզեկյան, Ալբերտ Սարգսի Publication: Երևան, 2012 . 44 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [24 Ե-19] (1),

414. Dissertations Համայնքների համաչափ զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի օրինակով) : by Մնացականյան, Անահիտ Ժուլվերի Publication: Երևան, 2012 . 176 էջ : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [415 Մ-83] (1),

415. Dissertations The impact of Caspian Sea kilka the chemical processes and quality of functional dairy products : by Hejazian, Seyed Reza Publication: Yerevan, 2012 . 122, [3] p. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [5 H-48] (1),

416. Dissertations Կասպից ծովի ձկան յուղի ազդեցությունը ֆունկցիոնալ կաթնամթերքի կենսաքիմիական պրոցեսների և որակի վրա : by Հեջազիան, Սեյեդ Ռեզա Publication: Երևան, 2012 . 30 էջ : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [5 H-48] (1),

417. Dissertations Իրանի Սիսթանի և Բալուչեսթանի համալսարանների գործունեության գնահատումը DEA վերլուծության և մալմքվիստի ցուցանիշի օգնությամբ : by Մոհամմադ Մահալլաթի Ռայենի Publication: Երևան, 2012 . 27 էջ : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [7 R-29] (1),

418. Dissertations Գազաբալոնային ավտոմոբիլների շարժիչի ռեսուրսի իրացումը լեռնային պայմաններում : by Ներսիսյան, Սամվել Արամի Publication: Երևան, 2012 . 22 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [416 Ն-63] (1),

419. Dissertations Բեռնատար ավտոմոբիլի կրող համակարգի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի գնահատում և բարելավման միջոցառումների մշակում : by Զաքարյան, Լևոն Հովհաննեսի Publication: Երևան, 2012 . 27 էջ. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [418 Զ-43] (1),

420. Dissertations Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Սյունիքի մարզի գյուղական համայնքների օրինակով) : by Հակոբջանյան, Ռոման Վաղինակի Publication: Երևան, 2012 . 28 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [419 Հ-17] (1),

Powered by Koha