Your search returned 2600 results.

|
561. Dissertations Տեղական բուսական հումքի օգտագործումը բուրավետացված գինիներ պատրաստելու համար : by Մուրադյան, Զարուհի Էդիկի Publication: Երևան, 2010 . 24 էջ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [385 Մ-99] (1),

562. Dissertations Влияие глюконо-дельта-лактона на биотехнологические процессы производства и качества суджука : by Балуянц, Яна Грачиковна Publication: Ереван, 2010 . 25 с. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [ 371 Б-20] (1),

563. Dissertations Ագրարային ոլորտի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : by Խաչիկյան, Տիգրան Գագիկի Publication: Երևան, 2010 . 26 էջ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [386 Խ-28] (1),

564. Dissertations ՀՀ արդյունաբերական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները : by Գրիգորյան, Վարդան Թորգոմի Publication: Երևան, 2010 . 25 էջ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [387 Գ-88] (1),

565. Dissertations Գինեգործության ճյուղերի մրցունակության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում : by Ղազարյան, Արթուր Վրեժի Publication: Երևան, 2010 . 167 էջ : Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [383 Ղ-15] (1),

566. Dissertations Տեղական բուսական հումքի օգտագործումը բուրավետացված գինիներ պատրաստելու համար : by Մուրադյան, Զարուհի Էդիկի Publication: Երևան, 2010 . 199 էջ : , Հավելվածներ էջ՝ 145-199 Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [385 Մ-99] (1),

567. Dissertations ՀՀ տարածքում շահագործումից դուրս եկած հանքավայրերի ռեկուլտիվացիայի խնդիրները : by Խաչատրյան, Արամ Ասքանազի Publication: Երևան, 2010 . 131, [9 էջ] : , 9 էջ հավելված Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [384 Խ-28] (1),

568. Dissertations Влияие глюконо-дельта-лактона на биотехнологические процессы производства и качества суджука : by Балуянц, Яна Грачиковна Publication: Ереван, 2010 . 108 [11] с. : Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [371 Б-20] (1),

569. Dissertations Ագրարային ոլորտի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : by Խաչիկյան, Տիգրան Գագիկի Publication: Երևան, 2010 . 160 էջ : Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [386 Խ-28] (1),

570. Dissertations ՀՀ արդյունաբերական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները : by Գրիգորյան, Վարդան Թորգոմի Publication: Երևան, 2010 . 147, [6 էջ]. , 6 էջ հավելված Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [387 Գ-88] (1),

571. Dissertations Բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցի ABS հենքով կողաշրջման կանխարգելման համակարգի մշակում և արդյունավետության գնահատում : by Աղայան, Սարիկ Ռուբենի Publication: Երևան, 2010 . 26 էջ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [395 Ա-44] (1),

572. Dissertations Բնական գազով աշխատող միջին դասի ավտոմոբիլային շարժիչի շահագործական հուսալիության և բեռնվածքայինբնութագրերի բարելավումը : by Բաղդասարյան, Գագիկ Գուրգենի Publication: Երևան, 2010 . 22 էջ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [367 Բ-24] (1),

573. Dissertations Գյուղատնտեսական արտադրության կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները : by Ալեքսանյան, Վարդան Սամվելի Publication: Երևան, 2010 . 27 էջ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [368 A-29] (1),

574. Dissertations Արտադրության կազմակերպման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ Արմավիրի մարզի ագրարային ոլորտի կազմակերպություններում : by Գրիգորյան, Մերի Համլետի Publication: Երևան, 2010 . 24 էջ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [366 Գ-88] (1),

575. Dissertations Վերջնամշակման մետաղահատ հաստոցների թրթռակայունության լավարկման տեսական և տեխնոլոգիական սկզբունքները գյուղմեքենաների մեքենամասերի մշակման դեպքում : by Կոխլիկյան, Սեյրան Արամայիսի Publication: Երևան, 2010 . 34 էջ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [23 Կ-65] (1),

576. Dissertations Միկրոնուկլեումներից լավագույնի ընտրության կենսաբանական հիմնավորումները և նրա օգտագործումը մեղուների մայրաբուծական տնտեսությունում : by Ավետիսյան, Կարեն Թադևոսի Publication: Երևան, 2010 . 25 էջ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [369 A-77] (1),

577. Dissertations Научные основы и практические методы улучшения продуктивных качеств овец, разводимых в Армении : by Памбухчян, Саркис Аршалуйсович Publication: Ереван, 2009 . 50 с. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [48 P-15] (1),

578. Dissertations Որակի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում : by Խաչատրյան, Նոնա Նիկոլայի Publication: Երևան : Ա. հ., 2009 . 20 էջ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [334 Խ-28] (1),

579. Dissertations Բնական գազով աշխատող միջին դասի ավտոմոբիլային շարժիչի շահագործական հուսալիության և բեռնվածքային բնութագրերի բարելավումը : by Բաղդասարյան, Գագիկ Գուրգենի Publication: Երևան, 2009 . 154 էջ : , Հավելվածններ էջ՝ 141-154 Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [367 Բ-24] (1),

580. Dissertations Պտղատու ծառատեսակների կոկցիդների դեմ պայքարի միջոցառումների մշակումը Արարատյան հարթավայրի նախալեռնային գոտում : by Մկրտչյան, Խորեն Լևոնի Publication: Երևան, 2009 . 25 էջ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332 Մ-80] (1),

Powered by Koha