Your search returned 2600 results.

|
461. Dissertations Processing technology of flavored low lactose milk powder : by Hatamitakami Seyeden Zeinab Publication: Yerevan, 2012 . 124 p. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [12 H-36] (1),

462. Dissertations Դամղանի հովտի հողերի գնահատման արդյունավետ մեթոդների կիրառումը գարու և աշնանացան ցորենի տեղաբաշխման նպատակով : by Աշրաֆ, Շահրամ Publication: Երևան, 2012 . 89 էջ : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [430 Ա-65] (1),

463. Dissertations Strategic issues for modification of the National Innovation System (NIS) of Iran : by Haghi Seyed Reza Publication: Yerevan, 2012 . 105 p. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [13 H-15] (1),

464. Dissertations Սիսեռի և նրա վայրի ազգակիցների կենսաբազմազանության և ֆիլոգենետիկ վերլուծությունը միկրոարբանյակային նիշերի և ամպլիֆիկացված հատվածների պոլիմորֆիրմիզմի ահեպ (AFLP) միջոցով : by Սայիդ, Ալի Publication: Երևան, 2012 . 142 էջ : , Հավելված էջ՝ 133-142 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [431 Ս-18] (1),

465. Dissertations Appraising critical success factors for customer relationship management in Iranian organizations : by Hosseini Reza Publication: Yerevan, 2012 . 181 p. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [14 H-81] (1),

466. Dissertations Ագրոտեխնիկական և վերամշակման տեխնոլոգիական պրոցեսների կիրառման ազդեցությունը շաքարի ճակնդեղից ստացվող էթանոլի քանակի և որակի վրա Իրանի հյուսիս-արևմուտքի պայմաններում : by Մեհդիխանի, Պարվիզ Publication: Երևան, 2012 . 144 էջ : , Հավելված էջ՝ 141-144 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [432 Մ-57] (1),

467. Dissertations ՀՀ ագրոպարենային համակարգի տեղեկատվական ծառայության կազմակերպման և կառավարման կատարելագործումը : by Բիլբուլյան, Սոնա Աշոտի Publication: Երևան, 2012 . 163 էջ : , Հավելված էջ՝ 152-163 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [438 Բ-71] (1),

468. Dissertations Մսեղիքում և ենթամթերքներում տեղի ունեցող փոփոխությունների սանիտարական գնահատականը կախված պահպանման պայմաններից : by Աբովյան, Արևիկ Յուրիի Publication: Երևան, 2012 . 117,[8 էջ] : , 8 էջ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [434 Ա-15] (1),

469. Dissertations Սիլոսի պատրաստման տեխնոլոգիայի ու սարքավորումների կատարելագործումը և պարամետրերի հիմնավորումը : by Հարությունյան, Թերեզա Համլետի Publication: Երևան, 2012 . 163 էջ : , Հավելված էջ՝140-163 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [433 Հ-40] (1),

470. Dissertations ՀՀ գյուղատնտեսության սուբսիդավորման քաղաքականությունը, պետական աջակցության խնդիրները և դրանց լուծման ուղղությունները (ՀՀ բարձր լեռնային գյուղական համայնքների օրինակով) : by Խաչատրյան, Գուրգեն Արթուրի Publication: Երևան, 2012 . 29 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [421 Խ-28] (1),

471. Dissertations ՀՀ գյուղատնտեսության սուբսիդավորման քաղաքականությունը, պետական աջակցության խնդիրները և դրանց լուծման ուղղությունները (ՀՀ բարձր լեռնային գյուղական համայնքների օրինակով) : by Խաչատրյան, Գուրգեն Արթուրի Publication: Երևան, 2012 . 161 էջ. , Հավելված էջ`152-161 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [421 Խ-28] (1),

472. Dissertations Էրոզացված հողերի ագրոարտադրական հատկությունների բարելավման ուղիները Իրանի հյուսիս-արևմուտքի պայմաններում : by Նազմի, Լեյլա Publication: Երևան, 2012 . 24 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [422 Ն-15] (1),

473. Dissertations Էրոզացված հողերի ագրոարտադրական հատկությունների բարելավման ուղիները Իրանի հյուսիս-արևմուտքի պայմաններում : by Նազմի Լեյլա Publication: Երևան, 2012 . 117 էջ : , Հավելված էջ`103-117 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [422 Ն-15] (1),

474. Dissertations The effect of packaging and antioxidants on shelf life of cobia(Rachycentron canadum) fillet during frozen storage : by Taheri, Shahrooz Publication: Yerevan, 2012 . 135 p. : 30 cm. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [6 T-15] (1),

475. Dissertations Влияние антиокислителей и упаковки на продолжительность хранения филе замороженной рыбы "Кобия" : by Тахери, Шахруз Насерович Publication: Ереван, 2012 . 24 с. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [6 T-15] (1),

476. Dissertations Հանրապետության հյուսիս-արևելյան խաղողագործական գոտի ներմուծված խաղողի եվրոպական սորտերից բնական սեղանի գինիների պատրաստման տեխնոլոգիաների մշակում : by Սուքոյան, ՄանվելՌոբերտի Publication: Երևան, 2011 . 28 էջ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [388 Ս-98] (1),

477. Dissertations Խաղողի միջվազային մշակության տեխնոլոգիայի կատարելագործում և բանող օրգանների պարամետրերի հիմնավորում : by Գրիգորյան, Ալբերտ Սուրենի Publication: Երևան, 2011 . 30 էջ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [389 Գ-89] (1),

478. Dissertations Կաթի փորձաքննությունը և սանիտարական գնահատականը՝ կովերին ցորենի խմորման մնացորդներով կերակրելու դեպքում : by Պիպոյան, Դավիթ Աշոտի Publication: Երևան, 2011 . 23 էջ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [390 Պ-63] (1),

479. Dissertations Ավտոմոբիլների շահագործական հուսալիության բարելավումը արտադրական գործընթացների օպտիմալ ստրատեգիայի ընտրությամբ : by Խաչատրյան, Սարգիս Ռաֆայելի Publication: Երևան, 2011 . 23 էջ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [391 Խ-28] (1),

480. Dissertations Влияние БТБ и лепидоцида на микрофлору и ферментативную активность облесенных типичных черноземов : by Месропян, Асмик Робертовна Publication: Ереван, 2011 . 24 с. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [374 М-53] (1),

Powered by Koha