Refine your search

Your search returned 2600 results.

|
441. Dissertations Բեռնատար ավտոմոբիլի կրող համակարգի լարվածադեֆորմացիոն վիճակի գնահատում և բարելավման միջոցառումների մշակում : by Զաքարյան, Լևոն Հովհաննեսի Publication: Երևան, 2012 . 209 էջ : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [418 Զ-43] (1),

442. Dissertations Գազաբալոնային ավտոմոբիլների շարժիչի ռեսուրսի իրացումը լեռնային պայմաններում : by Ներսիսյան, Սամվել Արամի Publication: Երևան, 2012 . 149 էջ : , Հավելված էջ՝ 127-149 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [416 Ն-63] (1),

443. Dissertations Ֆունկցիոնալ նշանակության հացաբուլկեղենի արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում : by Գոմցյան, Եպրակսիյա Խնկյանոսի Publication: Երևան, 2012 . 139 էջ : , Հավելված էջ՝ 125- 139 (ռուս. լեզ.) Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [420 Գ-76] (1),

444. Dissertations Անասնապահական ֆերմաների մեքենաների ու էլեկտրասարքավորումների շահագործական հուսալիության բարձրացման միջոցառումների մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը : by Թարջումանյան, Վլադիմիր Ռուբենի Publication: Երևան, 2012 . 179 էջ : , Հավելված էջ՝ 148-179 Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [417 Թ-33] (1),

445. Dissertations Սիսեռի և նրա վայրի ազգակիցների կենսաբազմազանության և ֆիլոգենետիկ վերլուծությունը միկրոարբանյակային նիշերի և ամպլիֆիկացված հատվածների պոլիմորֆիրմիզմի ահեպ (AFLP) միջոցով : by Սայիդ, Ալի Publication: Երևան, 2012 . 27 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [431 Ս-18] (1),

446. Dissertations Ագրոտեխնիկական և վերամշակման տեխնոլոգիական պրոցեսների կիրառման ազդեցությունը շաքարի ճակնդեղից ստացվող էթանոլի քանակի և որակի վրա Իրանի հյուսիս-արևմուտքի պայմաններում : by Մեհդիխանի, Պարվիզ Publication: Երևան, 2012 . 25 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [432 Մ-57] (1),

447. Dissertations Սիլոսի պատրաստման տեխնոլոգիայի ու սարքավորումների կատարելագործումը և պարամետրերի հիմնավորումը : by Հարությունյան, Թերեզա Համլետի Publication: Երևան, 2012 . 26 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [433 Հ-40] (1),

448. Dissertations Մսեղիքում և ենթամթերքներում տեղի ունեցող փոփոխությունների սանիտարական գնահատականը կախված պահպանման պայմաններից : by Աբովյան, Արևիկ Յուրիի Publication: Երևան, 2012 . 25 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [434 Ա-15] (1),

449. Dissertations The estimation of activity of universities of sistan and balouchestan in Iran with the help of dea and the malmquist index : by Rayeni, Mohammad Mahallati Publication: Yerevan, 2012 . 123 p. : 31 cm. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [7 R-29] (1),

450. Dissertations Խաղողի նոր մուսկատային սորտերից շշային եղանակով մուսկատային շամպայնի ստացման տեխնոլոգիայի մշակում : by Սամվելյան, Լիլիա Ռոբերտի Publication: Երևան, 2012 . 140, [44 էջ] : , 44 էջ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [426 Ս-17] (1),

451. Dissertations Պետական կարգավորման տնտեսական լծակների կատարելագործման ուղիները ՀՀ ագրարային ոլորտում : by Կարապետյան, Լիլիթ Լևոնի Publication: Երևան, 2012 . 183 էջ : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [425 Կ-29] (1),

452. Dissertations Տավարի և խոզերի պաստերելյոզի երկարժեք վակցինայի ստացումը և նրա իմունածնության որոշումը : by Առաքելյան, Հայկանուշ Թադևոսի Publication: Երևան, 2012 . 116, [3 էջ] : , 3 էջ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [424 Ա-66] (1),

453. Dissertations Բուսաբուծական մթերքների իրացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում (Տավուշի մարզի օրինակով) : by Սահակյան, Քրիստինե Սամվելի Publication: Երևան, 2012 . 150, [96 ] էջ. , 96 էջ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [423 Ս-15] (1),

454. Dissertations Հորթերի դաբաղի կանխարգելումը պասիվ և ակտիվ իմունացման միջոցներով : by Ղազարյան, Մարինե Բենիկի Publication: Երևան, 2012 . 129, [27 էջ] : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [429 Ս-15] (1),

455. Dissertations Կաղամբի տերևակեր գլխավոր վնասատուների դեմ էկոլոգիական սկզբունքով ինտեգրացված պայքարի մշակում Լոռու մարզի պայմաններում : by Ավագյան, Արփինե Մանվելի Publication: Երևան, 2012 . 128, [10 էջ] : , 10 էջ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [428 Ա-77] (1),

456. Dissertations Տարբեր գենոտիպի տավարի նորոգման մատղաշի ինտենսիվ աճեցման ազդեցությունը մթերատվության ձևավորման և առաջին զուգավորման հասակի վրա : by Պողոսյան, Գայանե Արիստակեսի Publication: Երևան, 2012 . 139, [12 էջ] : , 12 էջ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [427 Պ-79] (1),

457. Dissertations The study of IGF-1, ADRB 3 and BMP-15 genes polymorphism and their associative effect on the productive and reproductive traits of Iranian baluchi sheep breed : by Gholibeikifard Abolfazi Publication: Yerevan, 2012 . 125, [8] p. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9 G-42] (1),

458. Dissertations The effect of the extension of the financial markets on the investment and development of the agricultural section of the Kongiloyeh and Boyerahmad province ; by Ansari Yaghoub Publication: Yerevan, 2012 . 121 p. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [19 A-61] (1),

459. Dissertations Strategic analysis of date's Mrket & Its by product industries in Iran with multiple criteria decision making (MCDM) method : by Ghane, Saeid Publication: Yerevan, 2012 . 149 p. : 30 cm. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [10 G-42] (1),

460. Dissertations Analysis of effective factors on economic successe of Rural families in South Khorasan Province (Iran) : by Nasiraei Seyyed Mohsen Publication: Yerevan, 2012 . 114 p. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [11 N-24] (1),

Powered by Koha