Your search returned 2600 results. Subscribe to this search

|
421. Dissertations Ֆունկցիոնալ նշանակության հացաբուլկեղենի արտադրության տեխնոլոգիայի մշակում : by Գոմցյան, Եպրակսիյա Խնկյանոսի Publication: Երևան, 2012 . 28 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [420 Գ-76] (1),

422. Dissertations Անասնապահական ֆերմաների մեքենաների ու էլեկտրասարքավորումների շահագործական հուսալիության բարձրացման միջոցառումների մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը : by Թարջումանյան, Վլադիմիր Ռուբենի Publication: Երևան, 2012 . 26 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [417 Թ-33] (1),

423. Dissertations Բուսաբուծական մթերքների իրացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում (Տավուշի մարզի օրինակով) : by Սահակյան, Քրիստինե Սամվելի Publication: Երևան, 2012 . 30 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [423 Ս-15] (1),

424. Dissertations Ֆինանսական շուկայի տարածման ազդեցությունը ներդրումների և ագրարային ոլորտի զարգացման գործում (Իրանի Իսլամական Հանրապետության Քոգլիե և Բոհերահմադ նահանգի օրինակով) : by Յաղուբ, Անսարի Publication: Երևան, 2012 . 28 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [19 Ա-61] (1),

425. Dissertations Գենետիկորեն մոդիֆիկացված կարտոֆիլի հատկությունների ուսումնասիրությունը : by Ասքարի, Ալիաքբար Publication: Երևան, 2012 . 23 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [20 Ա-85] (1),

426. Dissertations Հայաստանի Հանրապետության վարելահողերի կադաստրային գնահատումը և հողօգտագործման արդյունավետության տնտեսական կարգավորման խնդիրները : by Եզեկյան, Ալբերտ Սարգսի Publication: Երևան, 2012 . 284, [86 էջ] : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [24 Ե-19] (1),

427. Dissertations Դամղանի հովտի հողերի գնահատման արդյունավետ մեթոդների կիրառումը գարու և աշնանացան ցորենի տեղաբաշխման նպատակով : by Աշրաֆ, Շահրամ Publication: Երևան, 2012 . 24 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [430 Ա-65] (1),

428. Dissertations Стратегический анализ рынка фиников в ИРИ посредством метода многокритерийного принятия решений : by Канэ, Саид Publication: Ереван, 2012 . 26 с. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [10 G-42] (1),

429. Dissertations Պետական կարգավորման տնտեսական լծակների կատարելագործման ուղիները ՀՀ ագրարային ոլորտում : by Կարապետյան, Լիլիթ Լևոնի Publication: Երևան, 2012 . 30 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [425 Կ-29] (1),

430. Dissertations Իրանի հարավային Խորասանի նահանգի գյուղացիական տնային տնտեսությունների բարեկեցության վրա ազդող գործոնների համալիր վերլուծությունը և բարելավման ուղիները : by Նասիրայի, Սեյեդ Մոհսեն Publication: Երևան, 2012 . 29 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [11 Ն-24] (1),

431. Dissertations Տավարի և խոզերի պաստերելյոզի երկարժեք վակցինայի ստացումը և նրա իմունածնության որոշումը : by Առաքելյան, Հայկանուշ Թադևոսի Publication: Երևան, 2012 . 22 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [424 Ա-66] (1),

432. Dissertations Կաթնաշաքարի ցածր պարունակությամբ արոմատիզացված չոր կաթի տեխնոլոգիայի մշակումը : by Հաթամիթաքամի, Սեյեդեհ Զեյնաբ Publication: Երևան, 2012 . 28 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [12 Ն-36] (1),

433. Dissertations Изучение полиморфизма генов IGF-I, ADRB3, BMP-15 и их ассоциативного влияния на продуктивные и репродуктивные ккачества овец иранской породы белучи : by Холибейкифард, Аболфазл Publication: Ереван, 2012 . 23 с. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [9 G-42] (1),

434. Dissertations Իրանի ազգային ինովացիոն համակարգի բարելավման ռազմավարական հիմնախնդիրները : by Հաղի, Սեյեդռեզա Publication: Երևան, 2012 . 30 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [13 Հ-15] (1),

435. Dissertations Գնորդների փոխհարաբերությունների կառավարման և հաջողության կրիտիկական գործոնների գնահատման հիմնահարցերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով : by Հոսսեյնի, Ռեզա Publication: Երևան, 2012 . 22 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [14 H-81] (1),

436. Dissertations Տարբեր գենոտիպի տավարի նորոգման մատղաշի ինտենսիվ աճեցման ազդեցությունը մթերատվության ձևավորման և առաջին զուգավորման հասակի վրա : by Պողոսյան, Գայանե Արիստակեսի Publication: Երևան, 2012 . 26 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [427 Պ-79] (1),

437. Dissertations Խաղողի նոր մուսկատային սորտերից շշային եղանակով մուսկատային շամպայնի ստացման տեխնոլոգիայի մշակում : by Սամվելյան, Լիլիա Ռոբերտի Publication: Երևան, 2012 . 30 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [426 Ս-17] (1),

438. Dissertations Կաղամբի տերևակեր գլխավոր վնասատուների դեմ էկոլոգիական սկզբունքով ինտեգրացված պայքարի մշակում Լոռու մարզի պայմաններում : by Ավագյան, Արփինե Մանվելի Publication: Երևան, 2012 . 23 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [428 Ա-77] (1),

439. Dissertations Հորթերի դաբաղի կանխարգելումը պասիվ և ակտիվ իմունացման միջոցներով : by Ղազարյան, Մարինե Բենիկի Publication: Երևան, 2012 . 22 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [429 Ս-15] (1),

440. Dissertations Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Սյունիքի մարզի գյուղական համայնքների օրինակով) : by Հակոբջանյան, Ռոման Վաղինակի Publication: Երևան, 2012 . 167 էջ : , 3 էջ՝ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [419 Հ-17] (1),

Powered by Koha