Your search returned 2600 results.

|
381. Dissertations Epidemiological study of pathogenic leptospirs on basis of conventional and molecular methods in Iran : by Afkhamnia, Mohammad Reza Publication: Yerevan, 2013 . 111 p. : 30 cm. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [33 A-24] (1),

382. Dissertations Համընդհանուր և մոլեկուլային մեթոդներով ախտածին լեպտոսպիրների համաճարակաբանական ուսումնասիրությունն Իրանում : by Աֆխամնիա Մոհամադ Ռեզա Publication: Երևան, 2013 . 23 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [33 A-24] (1),

383. Dissertations Influence of excess lysine and methionine on fat cholesterol and performance of broilers : by Bouyeh, Mehrdad Publication: Yerevan, 2013 . 121 p. : 30 cm. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [32 B-81] (1),

384. Dissertations Влияние добавки лизина и метионина на мясную продуктивность, содержание жира и холестерина у бройлеров : by Буе, Мегрдад Publication: Ереван, 2013 . 26 с. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [32 B-81] (1),

385. Dissertations The study of efficiency of Iranian car industry in the procces of joinung the WTO under the free trade condition : by Syadatnasab, Mehrdad Publication: Yerevan, 2013 . 138 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [22 M-96] (1),

386. Dissertations Ազատ առևտրի պայմաններում Իրանի ավտոմոբիլների արտադրության արդյունավետության ուսումնասիրությունը ԱՀԿ-ին միանալու գործընթացում : by Նասաբ, Մեհրդադ Սիադաթ Publication: Երևան, 2013 . 26 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [22 Մ-49] (1),

387. Dissertations Հանքային, օրգանահանքային պարարտանյութերի և տոպազի համատեղ կիրառության ագրոկենսաբանական արդյունավետությունը ՀՀ Արարատի մարզի դեղձենու տնկարկներում : by Գրիգորյան, Հովսեփ Էդուարդի Publication: Երևան, 2012 . 27 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [408 Գ-88] (1),

388. Dissertations Управление почвенными и водными ресурсами водосборного бассейна р.Карун провинции Хузестан Ирана : by Хагиги, Сейфолла Publication: Ереван, 2012 . 32 с. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [376 С-28] (1),

389. Dissertations Ծղոտի մշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործումը և մեքենասարքավորումների ու ամբարի պարամետրերի հիմնավորումը : by Ալեյան, Անդրանիկ Հովհաննեսի Publication: Երևան, 2012 . 27 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [409 Ա-29] (1),

390. Dissertations Սիսեռի համաշխարհային հավաքածուի սորտանմուշների համեմատական ուսումնասիրությունը ՀՀ Կոտայքի մարզի բարձրադիր պայմաններում : by Նալբանդյան, Արփինե Հովհաննեսի Publication: Երևան, 2012 . 26 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [410 Ն-19] (1),

391. Dissertations Изменение количественного и качественного состава жирных кислот и аминокислот радужной форели при длительном хранении замораживанием : by Сабетиан, Мариам Publication: Ереван, 2012 . 26 с. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [3 S-11] (1),

392. Dissertations Զբաղվածության և աշխատանքի արդյունավետության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում : by Խալաթյան, Ծովաչ Բոգդանի Publication: Երևան, 2012 . 29 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [412 Խ-17] (1),

393. Dissertations Բնակչության զբաղվածության բարձրացման և գյուղի սոցիալական հիմնախնդիրների բարելավման ուղիները (Լոռու մարզի օրինակով) : by Կիրակոսյան, Անի Տիգրանի Publication: Երևան, 2012 . 29 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [413 Կ-53] (1),

394. Dissertations Անձնակազմի կառավարման մոդելները բաժնետիրական ընկերություններում (ՀՀ ագրովերամշակման ոլորտի կազմակերպությունների օրինակով) : by Մալխասյան, Կարինե Աշոտի Publication: Երևան, 2012 . 28 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [414 Մ-53] (1),

395. Dissertations Засоренность полей основных сельскохозяйственных культур Лорийского марза и разработка новых систем борьбы с ней : by Акопян, Александр Хачатурович Publication: Ереван, 2012 . 52 с. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [52 A-40] (1),

396. Dissertations Հանքային, օրգանահանքային պարարտանյութերի և տոպազի համատեղ կիրառության ագրոկենսաբանական արդյունավետությունը ՀՀ Արարատի մարզի դեղձենու տնկարկներում : by Գրիգորյան, Հովսեփ Էդուարդի Publication: Երևան, 2012 . 124, [6 էջ]. , 6 էջ հավելված Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [408 Գ-88] (1),

397. Dissertations Разработка дисковой бороны и обоснование параметров для минимальной обработки склонов : by Аракелян, Астгик Альбертовна Publication: Ереван, 2012 . 158 [15] с. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [375 А-79] (1),

398. Dissertations Փոսհորոտման տեխնոլոգիայի կատարելագործում և բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորում : by Ալավերդյան, Մանվել Ավետիքի Publication: Երևան, 2012 . 25 էջ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [411 Ա-28] (1),

399. Dissertations Quantitative and qualitative identification of the fatty acids and amino acids in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and effect of long term freezing on them : by Sabetian Maryam Publication: Yerevan, 2012 . 121, [20] p. : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [03 S-11] (1),

400. Dissertations Մշակութային ինտելեկտի նոր մոդելի մշակումը և կիրառումը կառավարչական աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման գործում (Իրանի կազմակերպությունների օրինակով) : by Էլհամ Հոսսեյնի Սադեղիան Publication: Երևան, 2012 . 26 էջ : Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [2 E-48] (1),

Powered by Koha