Your search returned 2593 results. Subscribe to this search

|
321. Dissertations Շուրջտարյա բացօդյա պահվածքի ազդեցությունը կովկասյան գորշ ցեղի ցուլիկների աճի և զարգացման վրա : by Խեչոյան, Արմեն Ռաֆայելի Publication: Երևան, 2013 . 21 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [452 Խ-43] (1),

322. Dissertations Հաստացողուն մշակաբույսերի բերքահավաքի երկայնական ռոտորային կտրող ապարատի կատարելագործման տեխնիկատեխնոլոգիական հիմունքները : by Բաղդասարյան, Արմինե Սիրակի Publication: Երևան, 2013 . 27 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [455 Բ-24] (1),

323. Dissertations Հաստացողուն մշակաբույսերի բերքահավաքի երկայնական ռոտորային կտրող ապարատի կատարելագործման տեխնիկատեխնոլոգիական հիմունքները : by Բաղդասարյան, Արմինե Սիրակի Publication: Երևան, 2013 . 113 [16 էջ] : , Հավելված` 16 էջ Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [455 Բ-24] (1),

324. Dissertations Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի տնտեսաէկոլոգիական արդյունավետությունը գարնանացան գարու ցանքերում Ապարանի տարածաշրջանի պայմաններում : by Գրիգորյան, Սառա Հրահատի Publication: Երևան, 2013 . 126,[16էջ]. , 16 էջ հավելված Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [457 Գ-88] (1),

325. Dissertations Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի տնտեսաէկոլոգիական արդյունավետությունը գարնանացան գարու ցանքերում Ապարանի տարածաշրջանի պայմաններում : by Գրիգորյան, Սառա Հրահատի Publication: Երևան, 2013 . 26 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [457 Գ-88] (1),

326. Dissertations The effect of water deficit on ecophysiological indices of mung bean cultivars (Vigna radiata L.) at growth and development different stages : by Lalinia, Ali Akbar Publication: Yerevan, 2013 . 122, [19] p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [23 L-19] (1),

327. Dissertations Влияние дефицита воды на эколого-физиологические показатели вигны лучистой (Vigna radiata L.) на различных стадиях роста и развития : by Лалиниа, Али Акбар Publication: Ереван, 2013 . 26 с. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [23 L-19] (1),

328. Dissertations Study of economic-ecological results of cold resistance sort of the lentil world collection under highlands of Islamic Republic of Iran : by Hojjat, Seyed Saeid Publication: Yerevan, 2013 . 115, [20] p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [24 H-73] (1),

329. Dissertations Эколого-экономическая эффективность морозоустойчивых сортообразцов из мировой коллекции чечевицы в условиях высокогорной зоны ИРИ : by Ходжат, Сейед Саид Publication: Ереван, 2013 . 26 с. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [24 H-73] (1),

330. Dissertations Բանջարեղենային պահածոների նոր արտադրատեսակների տեխնոլոգիաների և բաղադրատոմսերի մշակում : by Ֆահրատյան, Աղավնի Արտավազդի Publication: Երևան, 2013 . 24 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [456 Ֆ-20] (1),

331. Dissertations Բանջարեղենային պահածոների նոր արտադրատեսակների տեխնոլոգիաների և բաղադրատոմսերի մշակում : by Ֆահրատյան, Աղավնի Արտավազդի Publication: Երևան, 2013 . 135 էջ : , Հավելված էջ`118-136 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [456 Ֆ-20] (1),

332. Dissertations Գոմաղբի հավաքման ու մշակման էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների կատարելագործումը և մեքենաների պարամետրերի հիմնավորումը : by Մխիթարյան, Մարինե Վաչիկի Publication: Երևան, 2013 . 176 էջ : , Հավելված էջ`151-176 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [454 Մ-79] (1),

333. Dissertations Գոմաղբի հավաքման ու մշակման էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների կատարելագործումը և մեքենաների պարամետրերի հիմնավորումը : by Մխիթարյան, Մարինե Վաչիկի Publication: Երևան, 2013 . 27 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [454 Մ-79] (1),

334. Dissertations Բնական հանքանյութերի և օրգանական պարարտանյութերի կիրառմամբ հողի մակերեսից ջրի գոլորշիացման թուլացումը և ագրոֆիզիկական հատկությունների բարելավումը Արարատյան հարթավայրի պայմաններում : by Պարոնյան, Արմենուհի Մերուժանի Publication: Երևան, 2013 . 129 էջ : , Հավելված էջ`121-129 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [460 Պ-34] (1),

335. Dissertations Բնական հանքանյութերի և օրգանական պարարտանյութերի կիրառմամբ հողի մակերեսից ջրի գոլորշիացման թուլացումը և ագրոֆիզիկական հատկությունների բարելավումը Արարատյան հարթավայրի պայմաններում : by Պարոնյան, Արմենուհի Մերուժանի Publication: Երևան, 2013 . 25 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [460 Պ-34] (1),

336. Dissertations Ոռոգելի հողերի հողաշինարական կազմակերպման մեթոդների կատարելագործումը Արարատյան հարթավայրի և նախալեռնային գոտու պայմաններում : by Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Ռազմիկի Publication: Երևան, 2013 . 148,[37 էջ] : , 37 էջ հավելված Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [459 Մ-39] (1),

337. Dissertations Ոռոգելի հողերի հողաշինարական կազմակերպման մեթոդների կատարելագործումը Արարատյան հարթավայրի և նախալեռնային գոտու պայմաններում : by Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Ռազմիկի Publication: Երևան, 2013 . 27 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [459 Մ-39] (1),

338. Dissertations Ազոտոբակտեր կենսաբանական պարարտանյութի կիրառման ագրոէկոլոգիական արդյունավետությունը ծխախոտի դաշտերում : by Ամիրհանդեհ, Մոհամմադ Ալի Սաբեթի Publication: Երևան, 2013 . 112 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [458 Ա-52] (1),

339. Dissertations Ազոտոբակտեր կենսաբանական պարարտանյութի կիրառման ագրոէկոլոգիական արդյունավետությունը ծխախոտի դաշտերում : by Ամիրհանդեհ, Մոհամմադ Ալի Սաբեթի Publication: Երևան, 2013 . 28 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [458 Ա-52] (1),

340. Dissertations Черно-пестрая порода скота и пути повышения эффективности ее разведения в Республике Армения : by Минасян, Левон Мамиконович Publication: Ереван, 2013 . 244, [14 л.] с. , Прилож.: 14 л. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [55 M-62] (1),

Powered by Koha