Your search returned 2600 results.

|
301. Dissertations Environmental and economic efficiency of different levels of organic and chemical fertilizers and zeolite application in corn planting under condition of Nothern Khuzestan in Iran : by Mokhtariniya Shahin Publication: Yerevan, 2013 . 128, [11] p. : , Includes appendixes Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [21 M-78] (1),

302. Dissertations Ֆունկցիոնալ սննդային բաղադրիչներով ալրային հրուշակեղենի տեխնոլոգիաների մշակում : by Հովհաննիսյան, Նարինե Գեղամի Publication: Երևան, 2013 . 141,[43 էջ] : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [443 Հ-85] (1),

303. Dissertations Կաթնամթերքի արտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (Արագածոտնի մարզի օրինակով) : by Հովհաննիսյան, Մագդա Նվերի Publication: Երևան, 2013 . 136 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [441 Հ-85] (1),

304. Dissertations Կլիմայի փոփոխման գնահատման ազդեցությունը գյուղատնտեսական հողատեսքերի օգտագործման վրա GIS RS մոդելի կիրառմամբ, Իրանի Հանրապետության հյուսիսային մասի օրինակով : by Արասթու, Բեհրուզ Publication: Երևան, 2013 . 131 էջ : , Հավելված էջ՝ 120-131 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [441 Հ-85] (1),

305. Dissertations Զբաղվածության բարձրացման և գործազրկության մեղմացման ուղիները ՀՀ Տավուշի մարզում : by Ցուցուլյան, Սմբատ Վոլոդյայի Publication: Երևան, 2013 . 167 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [442 Ց-99] (1),

306. Dissertations Ծիրանենու և դեղձենու կլոնային պատվաստակալների ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունների գնահատումը Արարատյան գոգահովտի պայմաններում : by Սանթրոսյան, Միքայել Գագիկի Publication: Երևան, 2013 . 103, [19 էջ] : , 19 էջ հավելված Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [446 Ս-19] (1),

307. Dissertations Ծիրանենու և դեղձենու կլոնային պատվաստակալների ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունների գնահատումը Արարատյան գոգահովտի պայմաններում : by Սանթրոսյան, Միքայել Գագիկի Publication: Երևան, 2013 . 26 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [446 Ս-19] (1),

308. Dissertations Լեռնաարդյունաբերությունում հանքանյութի փոխադրման տրանսպորտային գործընթացի տեխնիկական միջոցների հուսալիության բարձրացում : by Հակոբյան, Վահե Ներսիկի Publication: Երևան, 2013 . 26 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [445 Հ-17] (1),

309. Dissertations Լեռնաարդյունաբերությունում հանքանյութի փոխադրման տրանսպորտային գործընթացի տեխնիկական միջոցների հուսալիության բարձրացում : by Հակոբյան, Վահե Ներսիկի Publication: Երևան, 2013 . 194 էջ : , Հավելված էջ՝ 153-194 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [445 Հ-17] (1),

310. Dissertations Ավտոմոբիլների տրանսմիսիայի ագրեգատների ռեսուրսային ցուցանիշների վրա շահագործական պայմանների ազդեցության գնահատումը : by Տիգրանյան, Վահե Հովհաննեսի Publication: Երևան, 2013 . 22 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [449 Ս-57] (1),

311. Dissertations Ավտոմոբիլների տրանսմիսիայի ագրեգատների ռեսուրսային ցուցանիշների վրա շահագործական պայմանների ազդեցության գնահատումը : by Տիգրանյան, Վահե Հովհաննեսի Publication: Երևան, 2013 . 134 էջ : , Հավելված էջ՝ 122-134 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [449 Ս-57] (1),

312. Dissertations Դիֆուզիայի ազդեցության հետազոտումը թունդ ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունում : by Խոջոյան, Արեգ Արայի Publication: Երևան, 2013 . 25 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [450 Խ-75] (1),

313. Dissertations Դիֆուզիայի ազդեցության հետազոտումը թունդ ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունում : by Խոջոյան, Արեգ Արայի Publication: Երևան, 2013 . 148,[42 էջ] : , 42 էջ հավելված Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [450 Խ-75] (1),

314. Dissertations Արարատյան հարթավայրի աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավումը ֆիզիկական և քիմիական միջոցների կիրառմամբ : by Խոջոյան, Արման Արմենի Publication: Երևան, 2013 . 26 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [447 Խ-75] (1),

315. Dissertations Արարատյան հարթավայրի աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավումը ֆիզիկական և քիմիական միջոցների կիրառմամբ : by Խոջոյան, Արման Ամենի Publication: Երևան, 2013 . 126 էջ : , Հավելված էջ՝ 119-126 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [447 Խ-75] (1),

316. Dissertations Совершенствование технологии утилизации фруктовых косточек и обоснование параметров косточкообрушителя : by Явруян, Наира Вардановна Publication: Ереван, 2013 . 25 с. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [378 Я-23] (1),

317. Dissertations Совершенствование технологии утилизации фруктовых косточек и обоснование параметров косточкообрушителя : by Явруян, Наира Вардановна Publication: Ереван, 2013 . 145 с. , Прилож.: с. 137-145 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [378 Я-23] (1),

318. Dissertations Կենսացենոզից անջատված բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը անտառի գլխավոր տերևակեր վնասատուների դեմ և նրանց ազդեցությունը անտառային դարչնագույն հողերի կենսաբանական ակտիվության վրա : by Սարգսյան, Արևիկ Մասիսի Publication: Երևան, 2013 . 139 էջ : , Հավելված էջ՝ 129-139 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [451 Ս-25] (1),

319. Dissertations Կենսացենոզից անջատված բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը անտառի գլխավոր տերևակեր վնասատուների դեմ և նրանց ազդեցությունը անտառային դարչնագույն հողերի կենսաբանական ակտիվության վրա : by Սարգսյան, Արևիկ Մասիսի Publication: Երևան, 2013 . 26 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [451 Ս-25] (1),

320. Dissertations Պարենային անվտանգության կառավարման համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : by Գիլոյան, Արման Աշոտի Publication: Երևան, 2013 . 174 էջ : , Հավելված էջ՝ 154-174 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [453 Գ-57] (1),

Powered by Koha