Your search returned 2600 results.

|
281. Dissertations Совершенствование технологии сыра с применением антиоксидантов растительного происхождения : by Фадави, Аболфазл Publication: Ереван, 2013 . 27 с. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [16 F-13] (1),

282. Dissertations Իրանի անասնաբուծության ոլորտի պետական աջակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելու պայմաններում : by Մալեքի, Բեհնամ Publication: Երևան, 2013 . 35 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [439 Մ-16] (1),

283. Dissertations Լոլիկի տեղական և ներմուծված սորտերի ու հիբրիդների ագրոկենսաբանական և քիմիկատեխնոլոգիական առանձնահատկությունները : by Կարապետյան, Սերգո Վաչագանի Publication: Երևան, 2013 . 26 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [440 Կ-29] (1),

284. Dissertations Ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի բարելեվումը տարբեր բույսերի մշակության միջոցով (ֆիտոմելիորացիայով) Իրանի խուզիստանի նահանգում : by Մոհեբբի, Աբդուլհամիդ Publication: Երևան, 2013 . 28 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [17 Մ-78] (1),

285. Dissertations Եգիպտացորենի միկորիզայի սիմբիոզի ուսումնասիրումը ջրի և ֆոսֆորական սննդառության տարբեր ռեժիմների պայմաններում և նրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները : by Ղորբանիան, Դիակո Publication: Երևան, 2013 . 30 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [18 Ղ-42] (1),

286. Dissertations Կաթնամթերքի արտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (Արագածոտնի մարզի օրինակով) : by Հովհաննիսյան, Մագդա Նվերի Publication: Երևան, 2013 . 27 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [441 Հ-85] (1),

287. Dissertations Զբաղվածության բարձրացման և գործազրկության մեղմացման ուղիները ՀՀ Տավուշի մարզում : by Ցուցուլյան, Սմբատ Վոլոդյայի Publication: Երևան, 2013 . 27 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [442 Ց-99] (1),

288. Dissertations Կլիմայի փոփոխման գնահատման ազդեցությունը գյուղատնտեսական հողատեսքերի օգտագործման վրա GIS RS մոդելի կիրառմամբ, Իրանի Հանրապետության հյուսիսային մասի օրինակով : by Արասթու, Բեհրուզ Publication: Երևան, 2013 . 25 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [444 Ա-84] (1),

289. Dissertations Ֆունկցիոնալ սննդային բաղադրիչներով ալրային հրուշակեղենի տեխնոլոգիաների մշակում : by Հովհաննիսյան, Նարինե Գեղամի Publication: Երևան, 2013 . 25 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [443 Հ-85] (1),

290. Dissertations Կաթի իրացման խնդիրները և դրանց լուծման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում : by Ալեքսանյան, Իլոնա Զավենի Publication: Երևան, 2013 . 139 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [435 Ա-29] (1),

291. Dissertations Արարատյան գոգահովտի մակերեսային ջրերի որակական կազմը և դրանց ազդեցությունը ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի վրա : by Թադևոսյան, Թովմաս Երվանդի Publication: Երևան, 2013 . 131 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [436 Թ-14] (1),

292. Dissertations Արարատյան հարթավայրի երկրորդային աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի համալիր գնահատումը : by Բաղդասարյան, Արթուր Վազգենի Publication: Երևան, 2013 . 121 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [437 Բ-24] (1),

293. Dissertations Իրանի անասնաբուծության ոլորտի պետական աջակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելու պայմաններում : by Մալեքի, Բեհնամ Publication: Երևան, 2013 . 121 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [439 Մ-16] (1),

294. Dissertations Լոլիկի տեղական և ներմուծված սորտերի ու հիբրիդների ագրոկենսաբանական և քիմիկատեխնոլոգիական առանձնահատկությունները : by Կարապետյան, Սերգո Publication: Երևան, 2013 . 110 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [440 Կ-29] (1),

295. Dissertations Optimization of cheeze production enriched by herbal antioxidant extract : by Fadavi Abolfazi Publication: Yerevan, 2013 . 121 p. : , Appendixes : 8 pp. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [16 F-13] (1),

296. Dissertations The role of free trade zones on the economy of the developing countries with special reference to Islamic Republic of Iran : by Safavi Seyed Morteza Publication: Yerevan, 2013 . 144 p. : , Appendes : 137-144 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [15 S-14] (1),

297. Dissertations Экономико-экологическая эффективность применения различных доз органо-минеральных удобрений и цеолита в посевах кукурузы в условиях Северного Хузестана ИРИ : by Мохтариния, Шагин Publication: Ереван, 2013 . 26 с. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [21 M-78] (1),

298. Dissertations Phytoremediation with different plants in soils polluted with heavy metals in the Khuzistan province of Iran : by Mohebbi Abdulhamid Publication: Yerevan, 2013 . 133 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [17 M-78] (1),

299. Dissertations Efficiency of symbiotic mycorrhizal fungi with corn under water stress and different levels of phosphorus : by Ghorbanian Diako Publication: Yerevan, 2013 . 111 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [18 G-42] (1),

300. Dissertations Study the features of the Genetically Modified Potatoes : by Askari Aliakbar Publication: Yerevan, 2013 . 115 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [20 A-85] (1),

Powered by Koha