Your search returned 2600 results.

|
261. Dissertations Ծիրանենու (PRUNUS ARMENIACA L.) մի շարք ձևերի որոշ ֆենոտիպային հատկանիշներով նույնականացումը ԻԻՀ Քարաջի տարածաշրջանի պայմաններում : by Քամրանի, Ռեզա Publication: Երևան, 2014 . 128 էջ : Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [489 Ք-17] (1),

262. Dissertations Ծիրանենու (PRUNUS ARMENIACA L.) մի շարք ձևերի որոշ ֆենոտիպային հատկանիշներով նույնականացումը ԻԻՀ Քարաջի տարածաշրջանի պայմաններում : by Քամրանի, Ռեզա Publication: Երևան, 2014 . 24 էջ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [489 Ք-17] (1),

263. Dissertations Բույսերի վրա որոշ պեստիցիդների մուտագեն ազդեցության նվազեցումը կենսահեղուկի կիրառմամբ : by Պետրոսյան, Անի Շավարշի Publication: Երևան, 2014 . 149 էջ : , 49 էջ հավելված Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [491 Պ-50] (1),

264. Dissertations Բույսերի վրա որոշ պեստիցիդների մուտագեն ազդեցության նվազեցումը կենսահեղուկի կիրառմամբ : by Պետրոսյան, Անի Շավարշի Publication: Երևան, 2014 . 29 էջ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [491 Պ-50] (1),

265. Dissertations Ճարպաթթուների ազդեցությունը Laktobacillus բակտերիաների բջջաթաղանթների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների և մածնի պատրաստման կենսատեխնոլոգիական գործընթացի վրա : by Շարարեհ Շահբազի Publication: Երևան, 2014 . 114 էջ : Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [492 Շ-16] (1),

266. Dissertations Ճարպաթթուների ազդեցությունը Laktobacillus բակտերիաների բջջաթաղանթների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների և մածնի պատրաստման կենսատեխնոլոգիական գործընթացի վրա : by Շարարեհ Շահբազի Publication: Երևան, 2014 . 27 էջ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [492 Շ-16] (1),

267. Dissertations Հակաէրոզիոն միջոցառումների հողաշինարարության կազմակերպման ուղիների մշակումը Վայոց ձորի մարզի օրինակով : by Դավեյան, Հարություն Հրաչիկի Publication: Երևան, 2014 . 138, [6 էջ] : , 6 էջ հավելված Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [495 Դ-22] (1),

268. Dissertations Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարելահողերի և արոտավայրերի ագրոարտադրական հատկությունները, դրանց բարելավման ուղիները : by Ալեքսանյան, Վալերի Ալեքսանդրի Publication: Երևան, 2014 . 49 էջ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [25 Ա-29] (1),

269. Dissertations Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարելահողերի և արոտավայրերի ագրոարտադրական հատկությունները, դրանց բարելավման ուղիները : by Ալեքսանյան, Վալերի Ալեքսանդրի Publication: Երևան, 2014 . 274,[24 էջ]. , 24 էջ հավելված Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [25 Ա-29] (1),

270. Dissertations Совершенствование биотехнологии производства сыра "Лори" : by Григорян, Алиса Амоевна Publication: Ереван, 2014 . 25 с. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [383 Г-83] (1),

271. Dissertations Совершенствование биотехнологии производства сыра "Лори" : by Григорян, Алиса Амоевна Publication: Ереван, 2014 . 140, 21 с. : Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [383 Г-83] (1),

272. Dissertations Пути освоения и эффективного использования солонцов-солончаков Араратской равнины : by Папинян, Виген Арамаисович Publication: Ереван, 2013 . 284, [44] с. ; : , Прилож.: 44 с. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [54 П-17] (1),

273. Dissertations Пути освоения и эффективного использования солонцов-солончаков Араратской равнины : by Папинян, Виген Арамаисович Publication: Ереван, 2013 . 50 c. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [54 П-17] (1),

274. Dissertations Գյուղատնտեսական հողի շուկան, հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (Հայաստանի օրինակով) : by Արարքցյան, Գուրգեն Բաբկենի Publication: Երևան, 2013 . 183 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [448 Ա-85] (1),

275. Dissertations Գյուղատնտեսական հողի շուկան. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (Հայաստանի օրինակով) : by Արարքցյան, Գուրգեն Բաբկենի Publication: Երևան, 2013 . 26 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [448 Ա-85] (1),

276. Dissertations Արարատյան հարթավայրի երկրորդային աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի համալիր գնահատումը : by Բաղդասարյան, Արթուր Վազգենի Publication: Երևան, 2013 . 29 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [437 Բ-24] (1),

277. Dissertations Արարատյան գոգահովտի մակերեսային ջրերի որակական կազմը և դրանց ազդեցությունը ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի վրա : by Թադևոսյան, Թովմաս Երվանդի Publication: Երևան, 2013 . 27 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [436 Թ-14] (1),

278. Dissertations Կաթի իրացման խնդիրները և դրանց լուծման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում : by Ալեքսանյան, Իլոնա Զավենի Publication: Երևան, 2013 . 29 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [435 Ա-29] (1),

279. Dissertations Ազատ առևտրի գոտիների ազդեցությունը զարգացող երկրների տնտեսությունների վրա (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով) : by Սաֆավի, Սեյեդ Մորթեզա Մեհդիի Publication: Երևան, 2013 . 28 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [15 Ս-14] (1),

280. Dissertations ՀՀ ագրոպարենային համակարգի տեղեկատվական ծառայության կազմակերպման և կառավարման կատարելագործումը : by Բիլբուլյան, Սոնա Աշոտի Publication: Երևան, 2013 . 30 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [438 Բ-71] (1),

Powered by Koha