Your search returned 2600 results.

|
2561. Dissertations Липидный обмен у кур в постнательном онтогенезе и при использовании биологически активных добавок : by Тертерян, Ева Ефремовна Publication: Москва : 1988 . 30 с. : Date: 1988 Availability: Items available: ANAU Scientific library [58 Т-35] (1),

2562. Dissertations Эффективность средств активной профилактики ящура в Республике Армения : by Мкртчян, Оганес Альбертович. Publication: Ереван ; 2016 . 129 с. , ( 16 с.) прилож. (на армянском) Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [384 М-72] (1),

2563. Dissertations Միկրոավտոբուսների դողերի ռեսուրսի գնահատման մեթոդի մշակումն արագացված փորձարկումների արդյունքներով : by Ավագյան, Անի Գագիկի Publication: Երևան, 2016 . 140,[3 էջ ] , 3 էջ հավելված Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [555 Ա-77] (1),

2564. Dissertations Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միասնական տարածքային թվային տարածքային կադաստրի ստեղծումը : by Հակոբյան, Շեքսպիր Հունանի Publication: Երևան, 2016 . 127,[26 էջ] , 26 էջ հավելված Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [556 Հ-17] (1),

2565. Dissertations Ways of improving the efficiency of the administrative and managerial personnel (on the example of Jahad agriculture organization of Khorasan Razavi province of Iran) : by Zentab Hamiden Publication: Yerevan : 2016 . 119 p. : , Appendixes ; p. 106-119 Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [56 Z-46] (1),

2566. Dissertations Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման, իրացման, վերամշակման տնտեսագիտական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ նյութերով) : by Կուպելյանց, Նոննա Արամայիսի Publication: Երևան; 2017 . 173 էջ; Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [560 Կ-96] (1),

2567. Dissertations The evaluation of the efficiency of investment of research works in the production of sugar beet (for example of islamic Republik of Iran) : by Rafati, Mohsen Publication: Yerevan , 2017 . 109 p. : , Includes appendix Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [57-R-15] (1),

2568. Dissertations Լիզինգի կիրառման հիմնախնդիրները ՀՀ ագրարային ոլորտում / by Հարությունովա, Հասմիկ Հարությունի Publication: Երևան; 2016 . 179 Էջ: Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [561 Հ-42] (1),

2569. Dissertations The impact of trade liberalization on the growth of agricultural sector in the Islamic Republic of Iran : by Shahbazkhan, iValiollah Publication: Yerevan, 2016 . 134 p. : , Includes appendix Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [58 S-53] (1),

2570. Dissertations Բազմանպատակ կադաստրային համակարգի քարտեզագրական հիմքի բովանդակության կատարելագործումը : by Գևորգյան, Գևորգ Աշոտի Publication: Երևան; 2017 . 162 էջ , Հավելված էջ՝150-162 Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [562 Գ-47] (1),

2571. Dissertations Գարնանացան ցորենի մշակության արդյունավետությունը ԻԻՀ Գոլեստանի մարզի անջրդի աղակալած հողերում : by Մոհամմադհոսսեյն, Ղորբանի Publication: Երևան ; 2017 . 126, [15 էջ] : , 15 էջ հավելված Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [565 Ղ-77] (1),

2572. Dissertations Պաստերացված կաթի արտադրության ռիսկերի գնահատում և մածունի տեխնոլոգիայի կատարելագործում : by Բեգլարյան, Մելինե Ռադիկի Publication: Երևան, 2017 . 22 էջ: 20 սմ Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [564 Բ-42] (1),

2573. Dissertations Изучение биологических свойств штаммов вирусов трансграничных болезней (ящур и африканская чума свиней) в Республике Армения : by Саркисян, Хачик Вазгенович Publication: Ереван, 2017 . 206 с. : , Прилож. : 15 с., Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [59 С-20] (1),

2574. Dissertations Изучение биологических свойств штаммов вирусов трансграничных болезней (ящур и африканская чума свиней) в Республике Армения : by Саркисян, Хачик Вазгенович Publication: Երևան, 2017 . 43 с.: Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [59 С-20] (1),

2575. Dissertations The issues of economic freedom and foreign trade development of Iran in the context of other countries of Southwest Asia : by Morteza Ramezani Galeshi Publication: Yerevan, 2017 . 156 p.: , Includes appendix Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [59 M-87] (1),

2576. Dissertations Ալկոհոլային խմիչքների շուկայի զարգացման և արտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում : by Մովսիսյան, Սուրեն Աշոտի Publication: Երևան, 2017 . 201 էջ : Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [568 Մ-91] (1),

2577. Dissertations Պտղաբուծության զարգացման տնտեսագիտական հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները (ՀՀ Արմավիրի մարզի օրինակով) : by Մուրադյան, Շիրազ Շահենի Publication: Երևան, 2017 . 183 էջ; , Հավելված էջ՝ 182-183 Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [569 Մ-99] (1),

2578. Dissertations Խնձորենու առավել տարածված սնկային հիվանդությունները ԼՂՀ-ում և պայքարի համալիր միջոցառումները նախալեռնային գոտու պայմաններում : by Առաքելյան Արմանուշ Ալեքսանդրի Publication: Երևան ; 2017 . 26 էջ Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [566 Ա-70] (1),

2579. Dissertations Խնձորենու առավել տարածված սնկային հիվանդությունները ԼՂՀ-ում և պայքարի համալիր միջոցառումները նախալեռնային գոտու պայմաններում : by Առաքելյան, Արմանուշ Ալեքսանդրի Publication: Երևան; 2017 . 115,[36 էջ] ; , 36 էջ հավելված Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [566 Ա-70] (1),

2580. Dissertations Ներկրված տավարի Ջերսեյ ցեղի կենսաբանական և մթերատու հատկությունների ուսումնասիրումը Հայաստանի հյուսարևելյան գոտում : by Չիթչյան, Ժիրայր Տիգրանի Publication: Երևան, 2017 . 23 էջ , Date: 2017 Availability: Items available: ANAU Scientific library [567 Չ-53] (1),

Powered by Koha