Your search returned 1755 results. Subscribe to this search

|
61. Dissertations Կարճաչափ մակարոնեղենի արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում նոր բաղադրագրերի և չորացման ռեժիմների մշակումով : by Ավետիսյան, Մխիթար Հովհանի Publication: Երևան, 2015 . 202 էջ. , Հավելված էջ`151-202 Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [500 Ա-79] (1),

62. Dissertations The effect of irrigation by water pulluted with heavy metals on the rice yield quantity and quality and environment in the Iri Seyyed Mahallah region : by Rokni Mahmoudali Publication: Yerevan, 2015 . 137 p. : , Appendixes : 15 p. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [43 R-73] (1),

63. Dissertations The effect of range vegetative cover on raising sheep products under the condition of Gorgan region of Islamic Republic of Iran : by Hosseini, Seyyed Ali Publication: Yerevan, 2015 . 117 c. : , Appendix : 9 p. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [44 H-81] (1),

64. Dissertations Խաղողի Սև Արենի և Կարդինալ սորտերի մշակության ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները Արցախի նախալեռնային և միջին լեռնային գոտիների անջրդի պայմաններում : by Շինդյան, Սուրեն Մխիթարի Publication: Երևան, 2015 . 147,[22 էջ]. , Հավելված 22 էջ Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502 Շ-59] (1),

65. Dissertations Արմատապտուղների բեքավաքի մեքենայի բանվորական օրգանի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում : by Տոնապետյան, Արամ Պարգևի Publication: Երևան, 2015 . 139,[9 էջ]. , 9 էջ հավելված Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [506 Տ-84] (1),

66. Dissertations Նորամուծական գործընթացների զարգացումը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում : by Մելիքսեթյան, Արսեն Ֆելիքսի Publication: Երևան., 2015 . 150 էջ : Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [503 Մ-51] (1),

67. Dissertations Եգիպտացորենի ցանքերի մոլախոտվածությունը և դրա դեմ պայքարի միջոցառումների մշակումը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պայմաններում :. by Մխոյան, Արամ Սերգեյի Publication: Երևան, 2015 . 132,[15 էջ] : Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [504 Մ-79] (1),

68. Dissertations Լիզինգային գործարքների ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ ագրարային ոլորտում : by Անդրեասյան, Հայկ Հակոբի Publication: Երևան, 2015 . 128 էջ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [505 Ա-58] (1),

69. Dissertations Արարատյան հարթավայրի ստորերկրյա ջրերի շահագործական պաշարների հիմնավորումը շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռության պահպանման պայմանով : by Ղևոնդյան, Հայկ Սերգեյի Publication: Երևան, 2015 . 189 էջ. , Հավելվածներ էջ`146-189 Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [508 Ղ-61] (1),

70. Dissertations ՀՀ ագրարային ոլորտի պետական կարգավորման քաղաքականությունը և կառուցակարգերի կատարելագործումը : by Կարապետյան, Կարինե Լևոնի Publication: Երևան, 2015 . 129 էջ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [507 Կ-29] (1),

71. Dissertations Ոռոգման տնտեսական արդյունավետությունը՝ որոգման ջրի գնի և մշակաբույսերի տարածքների կազմի ու կառուցվածքի փոփոխության պայմաններում (ԻԻՀ Քաշանի տարածաշրջանի օրինակով) : by Թարաֆդար Մոհմեն Publication: Երևան, 2015 . 145 էջ : , Հավելված էջ`143-145 Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [509 Թ-33] (1),

72. Dissertations Ոռոգման ջրի օգտագործման տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում : by Հակոբյան, Եվգենյա Արտաշեսի Publication: Երևան, 2015 . 136 էջ : , Հավելված` էջ 120-136 Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [510 Հ-17] (1),

73. Dissertations Գյուղմեքենաների մեքենամասերի շրջատաշման և ռանդման գործընթացում մետաղահատ հաստոցների թրթռակայունության հետազոտման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքները : by Քոլոյան, Մարիետա Նորայրի Publication: Երևան, 2015 . 142,[7 էջ]. , 7 էջ հավելված Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [511 Ք-76] (1),

74. Dissertations A survey programs and policies of Iran government in agricultural sector and effects on villags economic in kermanshah state : by Abbasi Mohammadreza Publication: Yerevan, 2015 . 127 p. : Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [45 A-12] (1),

75. Dissertations The influential factors and the role of government, local people and nongovernmental organizations in rural tourism development in Tehran province : by Azimi Farideh Publication: Yerevan, 2015 . 140 p. : Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [47 A-99] (1),

76. Dissertations The regulatory influence of probiotics on sheep intestinal microflora : by Hamid, Al-Chalaby Aamer Yehya Publication: Yerevan , 2015 . 129+12 p. : 30 cm. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [48 H-20] (1),

77. Dissertations Small & medium enterprise development problems in Khorasan Razavi province of Iran Islamic Republic (on the example of agro-food industries) : by Soleimani Ali Publication: Yerevan, 2015 . 132 p. : , Appendixes : 4 p. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [50 S-70] (1),

78. Dissertations The ways of raising the efficiency of staff administrative-managerial labor in business entities of agricultural sector (As to Iri Khorasan Razavi province Jahad organization) : by Zehtab Hamideh Publication: Yerevan, 2015 . 117 p. : , Appendixes : 12 pp. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [46 Z-46] (1),

79. Dissertations Comparative advantage of walnut production in Iran : by Bakhshinejaddastenaei, Mahmoud Publication: Yerevan, 2015 . 110 p. : 30 cm. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [ 49 B-17 ] (1),

80. Dissertations Ագրոտեխնիկական որոշ միջոցառումների ազդեցությունը կարծր ցորենի (Triticum durum Desf.) մի քանի սորտերի արդյունավետության վրա ԻԻՀ Մազանդարան նահանգի պայմաններում : by Նիկխահքուչուկսարայի, Հասսան Publication: Երևան, 2015 . 133,[23 էջ] : , 23 էջ հավելված Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [518 Ն-69] (1),

Powered by Koha