Your search returned 1755 results. Subscribe to this search

|
161. Dissertations Ոռոգելի հողերի հողաշինարական կազմակերպման մեթոդների կատարելագործումը Արարատյան հարթավայրի և նախալեռնային գոտու պայմաններում : by Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Ռազմիկի Publication: Երևան, 2013 . 148,[37 էջ] : , 37 էջ հավելված Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [459 Մ-39] (1),

162. Dissertations Ազոտոբակտեր կենսաբանական պարարտանյութի կիրառման ագրոէկոլոգիական արդյունավետությունը ծխախոտի դաշտերում : by Ամիրհանդեհ, Մոհամմադ Ալի Սաբեթի Publication: Երևան, 2013 . 112 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [458 Ա-52] (1),

163. Dissertations Черно-пестрая порода скота и пути повышения эффективности ее разведения в Республике Армения : by Минасян, Левон Мамиконович Publication: Ереван, 2013 . 244, [14 л.] с. , Прилож.: 14 л. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [55 M-62] (1),

164. Dissertations The comparision of yield and quality of melon in dript (tape) and furrow irrigation methods. A selected (Sehman province, Iran) : by Shahzadi, Ehsan Publication: Yerevan, 2013 . 132 p. : , Appendix: p. 111-132 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [26 S-53] (1),

165. Dissertations Molecular characterization of internal genes of H9N2 influenza viruses in Iran : by Ebrahimi, Mohammad Publication: Yerevan, 2013 . 124 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [30 E-16] (1),

166. Dissertations ՀՀ գյուղատնտեսության խորհրդատվական համակարգի արդյունավետությունը և գործունեության կատարելագործման ուղիները : by Փանոսյան, Իրա Կորյունի Publication: Երևան, 2013 . 156 էջ : , Հավելված էջ`130-156 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [462 Փ-20] (1),

167. Dissertations Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ սննդարդյունաբերության հացի և հրուշակեղենի արտադրության ոլորտում : by Հովհաննիսյան, Մարիաննա Էդուարդի Publication: Երևան, 2013 . 165 էջ : , Հավելված էջ` 154-165 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [461 Հ-85] (1),

168. Dissertations Վիտամինահանքային պրեմիկսների մշակում հորթերի աճեցման համար : by Ազիզյան, Արևիկ Վաղիկի Publication: Երևան, 2013 . 116, [14 էջ] : , 14 էջ հավելված Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [463 Ա-24] (1),

169. Dissertations Սևանի լեռնաշղթայի արևահայաց լանջերի էկոհամակարգերի ներկա վիճակը և դրանց բարելավման ուղիները : by Խաչատրյան, Գայանե Արշալույսի Publication: Երևան, 2013 . 148 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [464 Խ-28] (1),

170. Dissertations Դաշտային կերարտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով) : by Իվանյան, Վարդան Սևադայի Publication: Երևան, 2013 . 191 էջ : , Հավելված էջ`169-191 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [465 Ի-85] (1),

171. Dissertations Հատիկի թեփահանման փոքրաչափ մեքենայի կառուցվածքի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում : by Մելիքյան, Վահան Զարմիկի Publication: Երևան, 2013 . 139, [7] էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [466 Մ-49] (1),

172. Dissertations Սակավաջրության պայմաններում հանքային պարարտանյութերի և ոռոգման տարբեր չափաբաժինների ազդեցությունը մշակովի գինձի (Coriandrum sativum L.) մորֆոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների և բերքատվության ցուցանիշների վրա ԻԻՀ Խորրամաբադի պայմաններում : by Ջամալի, Մոհամմադ Մահդի Publication: Երևան, 2013 . 131,[7] էջ : , 7 էջ հավելված Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [467 Մ-86] (1),

173. Dissertations Investigation of structural characteristics of Salmonella enterica population by phenotypic and genotypic methods in Iran : by Ghaderi, Rainak Publication: Yerevan, 2013 . 143 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [31 G-42] (1),

174. Dissertations Բնական հանքային նյութերի , գործարանային թափոնների և դրանց ակտիվացրած ձևերի օգտագործման հնարավորությունն Արարատյան հարթավայրի սոդային աղուտ-ալկալի հողերի մելիորացման համար : by Էլոյան, Արևիկ Շալիկոյի Publication: Երևան, 2013 . 135 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [468 Է-30] (1),

175. Dissertations Չորացրած մրգի և բանջարեղենի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : by Ղազարյան, Ամելիա Վիգենի Publication: Երևան, 2013 . 164, [14] էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [469 Ղ-15] (1),

176. Dissertations Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի արդյունավետ օգտագործման ուղիները : by Բեգլարյան, Ինգա Ֆելիքսի Publication: Երևան, 2013 . 138,[20] էջ : , 20 էջ հավելված Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [470 Բ-41] (1),

177. Dissertations Оценка эффективности и управление рисками технологических инвестиционных проектов : by Симонянц, Нана Юрьевна Publication: Ереван, 2013 . 124 с. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [379 C-37] (1),

178. Dissertations ՀՀ ագրոպարենային համալիրում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները (Արմավիրի մարզի օրինակով) : by Աբրահամյան, Վահե Սիրեկանի Publication: Երևան, 2013 . 176 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [471 Ա-16] (1),

179. Dissertations Հողային հերբիցիդների ազդեցությունը կարտոֆիլով զբաղեցված սևահողերի կենսաբանական ակտիվության վրա Գեղարքունիքի մարզի պայմաններում : by Սարգսյան, Սոնա Մասիսի Publication: Երևան, 2013 . 154 էջ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [472 Ս-25] (1),

180. Dissertations Application of chitosan as an adjuvant in influenza inactivated vaccine : by Khalili, Iraj Publication: Yerevan, 2013 . 114 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [36 K-42] (1),

Powered by Koha