Your search returned 1755 results. Subscribe to this search

|
121. Dissertations Գյուղատնտեսական հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (Արմավիրի մարզի օրինակով) : by Հարությունյան, Հովհաննես Կարապետի Publication: Երևան, 2014 . 170 էջ : Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [490 Հ-42] (1),

122. Dissertations Ծիրանենու (PRUNUS ARMENIACA L.) մի շարք ձևերի որոշ ֆենոտիպային հատկանիշներով նույնականացումը ԻԻՀ Քարաջի տարածաշրջանի պայմաններում : by Քամրանի, Ռեզա Publication: Երևան, 2014 . 128 էջ : Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [489 Ք-17] (1),

123. Dissertations Բույսերի վրա որոշ պեստիցիդների մուտագեն ազդեցության նվազեցումը կենսահեղուկի կիրառմամբ : by Պետրոսյան, Անի Շավարշի Publication: Երևան, 2014 . 149 էջ : , 49 էջ հավելված Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [491 Պ-50] (1),

124. Dissertations Ճարպաթթուների ազդեցությունը Laktobacillus բակտերիաների բջջաթաղանթների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների և մածնի պատրաստման կենսատեխնոլոգիական գործընթացի վրա : by Շարարեհ Շահբազի Publication: Երևան, 2014 . 114 էջ : Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [492 Շ-16] (1),

125. Dissertations Հակաէրոզիոն միջոցառումների հողաշինարարության կազմակերպման ուղիների մշակումը Վայոց ձորի մարզի օրինակով : by Դավեյան, Հարություն Հրաչիկի Publication: Երևան, 2014 . 138, [6 էջ] : , 6 էջ հավելված Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [495 Դ-22] (1),

126. Dissertations Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարելահողերի և արոտավայրերի ագրոարտադրական հատկությունները, դրանց բարելավման ուղիները : by Ալեքսանյան, Վալերի Ալեքսանդրի Publication: Երևան, 2014 . 274,[24 էջ]. , 24 էջ հավելված Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [25 Ա-29] (1),

127. Dissertations Совершенствование биотехнологии производства сыра "Лори" : by Григорян, Алиса Амоевна Publication: Ереван, 2014 . 140, 21 с. : Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [383 Г-83] (1),

128. Dissertations Пути освоения и эффективного использования солонцов-солончаков Араратской равнины : by Папинян, Виген Арамаисович Publication: Ереван, 2013 . 284, [44] с. ; : , Прилож.: 44 с. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [54 П-17] (1),

129. Dissertations Գյուղատնտեսական հողի շուկան, հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (Հայաստանի օրինակով) : by Արարքցյան, Գուրգեն Բաբկենի Publication: Երևան, 2013 . 183 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [448 Ա-85] (1),

130. Dissertations Կաթի իրացման խնդիրները և դրանց լուծման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում : by Ալեքսանյան, Իլոնա Զավենի Publication: Երևան, 2013 . 139 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [435 Ա-29] (1),

131. Dissertations Արարատյան գոգահովտի մակերեսային ջրերի որակական կազմը և դրանց ազդեցությունը ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի վրա : by Թադևոսյան, Թովմաս Երվանդի Publication: Երևան, 2013 . 131 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [436 Թ-14] (1),

132. Dissertations Արարատյան հարթավայրի երկրորդային աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի համալիր գնահատումը : by Բաղդասարյան, Արթուր Վազգենի Publication: Երևան, 2013 . 121 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [437 Բ-24] (1),

133. Dissertations Իրանի անասնաբուծության ոլորտի պետական աջակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելու պայմաններում : by Մալեքի, Բեհնամ Publication: Երևան, 2013 . 121 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [439 Մ-16] (1),

134. Dissertations Լոլիկի տեղական և ներմուծված սորտերի ու հիբրիդների ագրոկենսաբանական և քիմիկատեխնոլոգիական առանձնահատկությունները : by Կարապետյան, Սերգո Publication: Երևան, 2013 . 110 էջ : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [440 Կ-29] (1),

135. Dissertations Optimization of cheeze production enriched by herbal antioxidant extract : by Fadavi Abolfazi Publication: Yerevan, 2013 . 121 p. : , Appendixes : 8 pp. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [16 F-13] (1),

136. Dissertations The role of free trade zones on the economy of the developing countries with special reference to Islamic Republic of Iran : by Safavi Seyed Morteza Publication: Yerevan, 2013 . 144 p. : , Appendes : 137-144 Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [15 S-14] (1),

137. Dissertations Phytoremediation with different plants in soils polluted with heavy metals in the Khuzistan province of Iran : by Mohebbi Abdulhamid Publication: Yerevan, 2013 . 133 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [17 M-78] (1),

138. Dissertations Efficiency of symbiotic mycorrhizal fungi with corn under water stress and different levels of phosphorus : by Ghorbanian Diako Publication: Yerevan, 2013 . 111 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [18 G-42] (1),

139. Dissertations Study the features of the Genetically Modified Potatoes : by Askari Aliakbar Publication: Yerevan, 2013 . 115 p. : Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [20 A-85] (1),

140. Dissertations Environmental and economic efficiency of different levels of organic and chemical fertilizers and zeolite application in corn planting under condition of Nothern Khuzestan in Iran : by Mokhtariniya Shahin Publication: Yerevan, 2013 . 128, [11] p. : , Includes appendixes Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [21 M-78] (1),

Powered by Koha