Your search returned 32 results.

|
1. BOOK Բազմամյա տնկարանների կաթիլային ոռոգման համակարգերի նախագծման սկզբունքները : by Ղազինյան, Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 59 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.67(075.8) Ղ-17] (83), ANAU Scientific library [631.67(075.8) Ղ-17] (2),

2. BOOK Մելիորացիայի հիմունքներ : by Ղազարյան, Ս.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 35 էջ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ղ-15] (20),

3. BOOK Մելիորացիա : by Եղիազարյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 336 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8 ) Ե-38)] (1), ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ե-38] (267), ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ե-38] (2), ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ե-38] (1),

4. BOOK Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ : by Հակոբյան, Հ.Կ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626/627(075.8) Հ-17] (20),

5. BOOK Մելիորացիա : by Եղիազարյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 27 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ե-38] (20),

6. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորացիա» առարկայից «Հողերի ինքնահոս ոռոգում» թեմայով կուրսային և դիպլոմային նախագծեր կազմելու համար / by Ղազինյան, Ռ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 44 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [675(075.8) Մ-71] (20),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորացիայի հիմունքներ» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ղազինյան, Ռ.Վ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 18 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ղ-17] (20),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ և առաջադրանքներ «Մելիորացիայի հիմունքներ» առարկայի ուսումնասիրման և ստուգողական աշխատանքների կատարման վերաբերյալ / by Մաթևոսյան, Ռ.Թ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 20 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Մ-15] (15),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորատիվ և շինարարական մեքենաներ» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար : by Թովմասյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Թ-79] (17),

10. BOOK Մելիորատիվ մեքենաներ : by Մելքոնյան, Ա.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 108 էջ : Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Մ-53] (218), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Մ-53] (1), ANAU Scientific library [631.3(075.8) Մ-53] (3),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Երկրաբանություն և հիդրոերկրաբանություն» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / : by Ալոյան, Ն.Գ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 17 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [556.3(075.8) Ա-32] (18),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Երկրաբանություն և հիդրոերկրաբանություն» առարկայի №2 հաշվարկագրաֆիկական աշխատանքը կատարելու համար / by Մելիքյան, Ն.Լ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 9 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [556.3(075.8) Մ-49] (18),

13. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորատիվ և շինարարական մեքենաներ» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար : by Թովմասյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 12 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.3(075.8) Թ-79] (17),

14. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորատիվ երկրագործություն» առարկայի լաբորատոր-գործնական աշխատանքների անցկացման վերաբերյալ / by Գալստյան, Ց. Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 35 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.5/.9(075.8) Գ-20] (17),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորացիա» և «Մելիորացիայի հիմունքներ» առարկաներից լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ / by Ղազինյան, Ռ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ղ-17] (17),

16. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորացիա» առարկայի գործնական պարապմունքի վերաբերյալ / by Ղազինյան, Ռ.Վ. Publication: Երևան, 2007 . 8 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Ղ-15] (19),

17. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական ջրամատակարարում և ջրարբիացում առարկայից» «Բնակավայրի ջրամատակարարում» թեմայով կուրսային աշխատանք կազմելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 31 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [63.67(075.8) Մ-15] (20),

18. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական ջրամատակարարում և ջրարբիացում առարկայից» «Ջրաչափերի տիպերը, կառուցվածքը և աշխատանքի ուսումնասիրությունը» թեմայով լաբորատոր պարապմունք անցկացնելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2006 . 7 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [63.67(075.8) Մ-15] (20),

19. BOOK Համալիր ծրագիր և մեթոդական ցուցումներ «Մելիորացիա, ջրային ռեսուրսների համալիր օգտագործում և պահպանում» մասնագիտության ուսանողների համար /   Publication: Երևան, 2004 . 47 էջ ; 20 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [626.80(075.8) Հ-25] (17),

20. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Գյուղատնտեսական մելիորացա» առարկայից կուրսային նախագիծ կատարելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2002 . 22 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Մ-15] (19),

Powered by Koha