Refine your search

Your search returned 22 results.

|
1. BOOK Բնական ռեսուրսների մոնիթորինգ և կադաստր :   Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 192 էջ : 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [330.15(075.8) Բ-76] (200), ANAU Scientific library [330.15(075.8) Բ-76] (2), ANAU Scientific library [330.15(075.8) Բ-76] (2),

2. BOOK Անշարժ գույքի կադաստր : by Բեգլարյան, Ի.Ֆ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347.235(075.8) Բ-31] (20),

3. BOOK Անշարժ գույքի կադաստր : by Բեգլարյան, Ի.Ֆ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 10 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [347.235(075.) Բ-31] (20),

4. BOOK Գյուղատնտեսական հողատեսքերի կադաստրային գնահատումը : by Եզեկյան, Ա.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 132 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (74), ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (2),

5. BOOK Անշարժ գույքի գնահատում : by Ղազեյան, Խ.Ա. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 39 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332(075.8) Ղ-16] (20),

6. BOOK Հողային կադաստր և հողերի մոնիտորինգ : by Եզեկյան, Ա.Ս. Publication: Ե. : ՀՊԱՀ, 2013 . 14 էջ. , Առանց տիտղթ.-ի, նկ. է կազմից Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (20),

7. BOOK Հողային կադաստր և հողերի մոնիտորինգ : by Եզեկյան, Ա.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 28 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (20),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ միջտնտեսային հողաշինարարական կուրսային նախագիծ կազմելու համար / by Եղիազարյան, Գուրգեն Մարկոսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ., 2011 . 28 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332(075.8) Ե-38] (20),

9. BOOK Գեոդեզիական աշխատանքները հողաշինարարությունում : by Անդրեասյան, Հ.Հ. Publication: Երևան : Հեղ. հրատ., 2010 . 190 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528(075.8) Ա-58] (8), ANAU Scientific library [528(075.8) Ա-58] (1), ANAU Scientific library [528(075.8) Ա-58] (2),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ֆոտոգրամմետրիա» առարկայից հաշվարկագրաֆիկական և ստուգողական աշխատանքներ կատարելու համար / by Հովհաննիսյան, Ա.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [528,1(075.8) Հ-85] (19), ANAU Scientific library [528,1(075.8) H-85] (1),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Անշարժ գույքի կադաստր» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Էֆենդյան, Պ.Ս Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 34 էջ : 21 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.74(075.8) Է-99] (20),

12. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպում և տեխնոլոգիա» առարկայից «Հողալիցքային պատվարի հիդրոհանգույցի շինարարական աշխատանքների կազմակերպում» թեմայով կուրսային նախագիծ կազմելու վերաբերյալ / by Բաղդասարյան, Ա.Ե. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 40 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) Բ-24] (13),

13. BOOK Տեղեկատվական տվյալներ : by Ոսկանյան, Կ.Ա Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 11 էջ : 21 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Կ-49] (15),

14. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողաշինարարություն և հողային կադաստր» մասնագիտության ուսանողների դիպլոմային նախագծերի կազմակերպատնտեսական հիմնավորման համար / by Ճեպեճյան, Շ.Ա. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 19 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ճ-54] (15),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողաշինարարական և հողակադաստրային աշխատանքների կադաստրային աշխատանքների կազմակերպում և տեխնոլոգիա» առարկայից կուրսային . դիպլոմային նախագծերի համապատասխան բաժինների կատարման վերաբերյալ / by Էֆենդյան, Պ.Ս. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 36 էջ : 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2(075.8) Է-99] (15),

16. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողային կադաստր և հողերի մոնիտորինգ» առարկայից կուրսային աշխատանք և դիպլոմային նախագիծ կատարելու համար / by Էֆենդյան, Պ.Ս Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.475(075.8) Է-69] (17),

17. BOOK «Հողային ռեսուրսների օգտագործման կանխատեսում և պլանավորում» առարկայի ուսումնասիրման և ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ / by Հայրապետյան, Գ. Հ. Publication: Երևան, 2007 . 11 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.33(075.8) Կ-29] (17),

18. BOOK Հողային կադաստր : by Եզեկյան, Ալբերտ Սարգսի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2007 . 285 էջ : , Կազմի վրա՝ Ե., 2008 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (255), ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (4), ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19 ] (1), ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (5), ANAU Scientific library [332.2/.3(075.8) Ե-19] (3),

19. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Կուլտուրական արոտավայրերի հողաշինարարության կազմակերպում» թեմայով կուրսային նախագիծ կազմելու վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2005 . 26 էջ : 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633.2(075.8) Ե-38] (20),

20. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Ջրամբարի ջրածածկման գոտում հայտնված հողօգտագործողներ վերակազմավորումը», թեմայով կուրսային նախագիծ կազմելու կարգի վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2002 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2002 Availability: Items available: ANAU Scientific library [627.8(075.8) Ե-38] (20),

Powered by Koha