Refine your search

Your search returned 50 results.

|
1. BOOK Երկրագործություն, հողագիտություն ագրոքիմիայի հիմունքներով : by Գրիգորյան, Հ.Է Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 30 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631(075.8) Գ-88] (20),

2. BOOK Հողագիտություն :Հողագիտություն և լանդշաֆտագիտություն : by Մանուկյան, Ռ.Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2016 . 22 էջ ; 20 սմ. Date: 2016 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (20),

3. BOOK Հողագիտություն : by Մանուկյան, Ռ.Ռ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (21),

4. BOOK Հողագիտություն, լանդշաֆտագիտություն : by Մանուկյան, Ռ.Ռ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 28 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (20),

5. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողագիտություն երկրաբանության հիմունքներով» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար / by Մանուկյան, Ռ.Ռ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 19 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (20),

6. BOOK Մեթոդական ցուցումներ և առաջադրանքներ «Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա» առարկայից ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / by Ճեպեճյան, Շ.Ա Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 18 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [338.43(075.8) Ճ-54] (20),

7. BOOK Հողի անալիզ : by Երիցյան, Ս.Կ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2011 . 16 էջ : 21 սմ. Date: 2011 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.42(075.8) Ե-86] (20),

8. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողագիտություն» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար / : by Մանուկյան, Ռ.Ռ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 23 էջ ; 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (15),

9. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորատիվ երկրագործություն» առարկայի լաբորատոր-գործնական աշխատանքների անցկացման վերաբերյալ / by Գալստյան, Ց. Մ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 35 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.5/.9(075.8) Գ-20] (17),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Երկրագործություն հողագիտության և ագրոքիմիայի հիմունքներով» առարկան ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ / by Շահինյան, Լ.Վ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 23 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Շ-18] (17),

11. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Մելիորատիվ հողագիտություն և լանդշաֆտագիտություն» առարկայի ուսումնասիրման և ստուգողական աշխատանքների կատարման վերաբերյալ / by Մանուկյան, Ռ. Ռ. Publication: Երևան, 2007 . 27 էջ : 20 սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (18),

12. BOOK Աղակալված հողերը և դրանց օգտագործումը / by Հայկազյան, Վարդան Ցոլակի Publication: Երևան : Ա. հ., 2005 . 32 էջ : , Հեղ. հրատ. 21 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4 E-16] (3),

13. BOOK Հողագիտություն :   Publication: Երևան, 2005 . 26 էջ ; 20 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (17),

14. BOOK Մեթոդական ցծուցումներ «Հողագիտություն» առարկայի լաբորատոր -գործնական աշխատանքների վերաբերյալ /   Publication: Երևան, 2003 . 43 էջ : 20 սմ. Date: 2003 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (17), ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (1),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հողագիտություն երկրաբանության հիմունքներով» առարկայից կուրսային աշխատանք կատարելու համար /   Publication: Երևան, 2001 . 15 էջ : 20 սմ. Date: 2001 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Մ-28] (20),

16. BOOK Հողագիտություն : by Հայրապետյան, Է.Մ. Publication: Երևան : Ասողիկ, 2000 . 456 էջ : 20 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Հ-30] (2), ANAU Scientific library [631.4(075.8) Հ-30] (394), ANAU Scientific library [631.4(075.8) Հ-30] (4), ANAU Scientific library [631.4(075.8) Հ-30 ] (2), ANAU Scientific library [631.4(075.8) Հ-30] (8),

17. BOOK Անձրևորդը և հողի բերրիություն / by Շահինյան, Լաուրա Վահրամի Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2000 . 53 էջ : 20 սմ. Date: 2000 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.86 Շ-18] (16), ANAU Scientific library [631.86 Շ-18] (3),

18. BOOK Հայկական ԽՍՀ հողերի մելիորացիան, կուլտուրականացումը և պահպանումը / by Հայրապետյան, Էդուարդ Մելիքի, Publication: Երևան : Հայաստան, 1990 . 500 էջ : Date: 1990 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.6(075.8) H-30] (137), ANAU Scientific library [631.6(075.8) Հ-30] (235), ANAU Scientific library [631.6(075.8) Հ-30 ] (6),

19. BOOK Մելիորատիվ հողագիտություն : by Հայրապետյան, Էդուարդ Մելիքի, Publication: Երևան : Լույս , 1987 . 431 էջ. Date: 1987 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.4(075.8) Հ-30] (108), ANAU Scientific library [631.4(075.8) Հ-30] (4), ANAU Scientific library [631.4(075.8) Հ-30] (1),

20. BOOK Բնահողերի մեխանիկայի լաբորատոր աշխատանքներ / by Մեսչյան, Ստեփան Ռուբենի, Publication: Երևան : Լույս, 1971 . 352 էջ. Date: 1971 Availability: Items available: ANAU Scientific library [624.13(075.8) Թ-79] (4),

Powered by Koha