Refine your search

Your search returned 99 results.

|
1. BOOK Հայոց լեզու և գրականություն : by Սարգսյան, Ն.Պ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 32 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Ս-25] (20),

2. BOOK Գործնական վարժություններ հայոց լեզվից : by Կիրակոսյան, Գ.Հ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2015 . 120 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Կ-53] (224), ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Կ-53] (1),

3. BOOK Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար / by Սանթրյան, Լ.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 88 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Ս-19] (52), ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Ս-19] (2),

4. BOOK Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ : by Ավետիսյան, Յուրի Սրապիոնի, Publication: Երևան : ԵՊՀ հրատ, 2014 . Գիրք. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Ա-79] (1),

5. BOOK Հայոց լեզվի ոճագիտություն : by Եզեկյան, Լ. Publication: Երևան : հեղ. հրատ., 2014 . 368 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ Ե-19] (2),

6. BOOK Հայոց լեզու և գրականություն : by Մաշուրյան, Գ.Մ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2013 . 28 էջ ; 20 սմ. Date: 2013 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Մ-29] (20),

7. BOOK Իմ ստեղծած գիրքը :   Publication: Երևան : Զանգակ, 2012 . 111 էջ : 24 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [8(ԱՊՀ)Հ Հ-43] (1),

8. BOOK Գրավոր խոսք : by Գաբրիելյան, Վազգեն Արշալույսի, Publication: Երևան : Լիմուշ, 2012 . 294 էջ ; 21 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Գ-12] (2), ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Գ-12] (1), ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Գ-12] (1),

9. BOOK «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», « Անգլերեն», «Ռուսաց լեզու», «Մաթեմատիկա», «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն» «Աշխարհագրություն» և «Հայոց պատմություն» առարկաների պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի ժողովածու /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 312 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [373(075.3) Հ-28] (11),

10. BOOK Մեթոդական ցուցումներ «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» առարկան ուսումնասիրելու համար / by Սարգսյան, Ն.Պ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4Հ(075.8) Ս-29] (20),

11. BOOK «Հայոց լեզու և հայ գրականություն», «Մաթեմատիկա», «Անգլերեն» և «Ռուսաց լեզու» առարկաներից պետական ավարտական քննությունների նախապատրաստման ուղեցույցեր և թեստեր /   Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2008 . 162 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [373(075.3) Հ-28] (21), ANAU Scientific library [373(075.3) Հ-28] (1),

12. BOOK Այբուբենի գաղտնիքները : by Կարապետյան, Գեորգի Գրիգորի Publication: Երևան : Ա. հ., 2008 . 71 էջ : 20 սմ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4H K-29] (2),

13. BOOK Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ : by Գալստյան, Սերգեյ Աշոտի Publication: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2008 . 206 էջ. Date: 2008 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(C)Հ(075.8) Գ-20] (1),

14. BOOK Ոճագիտության ուղեցույց / by Եզեկյան, Լևոն Կորյունի, Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2007 . 120 էջ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4H(075.8) E-19] (6), ANAU Scientific library [4H(075.8) E-19] (2), ANAU Scientific library [4H(075.8) E-19] (2),

15. BOOK Հայոց լեզվի ոճաբանություն : by Ջահուկյան, Գևորգ Բեգլարի, Publication: Երևան : Զանգակ-97, 2007 . 140 էջ ; 20սմ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4Հ(075.8) Ջ-22] (4), ANAU Scientific library [4Հ(075.8) Ջ-22] (2), ANAU Scientific library [4Հ(075.8) Ջ-22] (2),

16. BOOK Հայոց լեզու : by Եզեկյան, Լևոն Կորյունի, Publication: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2007 . 400 էջ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ(075.8) Ե-19] (4),

17. BOOK Հայոց լեզվի ոճագիտություն : by Եզեկյան, Լևոն Կորյունի, Publication: Երևան : Եր. համալս. հրատ, 2007 . 370 էջ. Date: 2007 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c)Հ Ե-19] (3), ANAU Scientific library [4(c)Հ Ե-19] (2),

18. BOOK Հայոց լեզու : by Գյուրջինյան, Դավիթ Սևանի Publication: Երևան : Ասողիկ, 2006 . 232 էջ ; 20 սմ. Date: 2006 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4(c) Հ(075.8) Գ-69] (1),

19. BOOK Անգլերեն-հայերեն բառարան Եվրոպայի խորհրդին առնչվող տերմինների և արտահայտությունների /   Publication: Երևան : Մակմիլան-Արմենիա, 2005 . 459 էջ ; 24 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [413(անգ.-հայ) Ջ-99] (2),

20. BOOK Հայոց լեզու և խոսքի կուլտուրա : by Արզոյան, Ռազմիկ Նիկոլայի, Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2004 . Մաս ; 20 սմ. Date: 2004 Availability: Items available: ANAU Scientific library [4H(075.8) Ա-86] (3), ANAU Scientific library [4Հ (075.8) Ա-86] (382), ANAU Scientific library [4Հ (075.8) Ա-86] (10), ANAU Scientific library [4Հ (075.8) Ա-86] (2),

Powered by Koha