Refine your search

Your search returned 33 results.

|
1. BOOK Ագրոէկոլոգիա ։ by Գալստյան, Մ․Հ․ Publication: Երևան ։ ՀԱԱՀ, 2018 . 27 էջ ։ 20 սմ․ Date: 2018 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Գ-20] (20),

2. BOOK Հասկացողություն էկոհամակարգերի և կենսոլորտի մասին : by Գալստյան, Մերուժան Հայկարամի Publication: Երևան : "Մեկնարկ" ՍՊԸ, 2015 . 93 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574(075.8) Գ-20] (5),

3. BOOK Գործոնային և տեղախմբային էկոլոգիա : by Գալստյան, Մերուժան Հայկարամի Publication: Երևան : "Մեկնարկ" ՍՊԸ, 2015 . 80 էջ ; 20 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574(075.8) Գ-20] (5),

4. BOOK Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում, Հարավային Կովկաս :   Publication: Երևան : «Թասկ» ՍՊԸ, 2015 . 66 էջ : 30 սմ. Date: 2015 Availability: Items available: ANAU Scientific library [633.25 Ա-92] (5),

5. BOOK Տեխնածին աղտոտված հողերի վերակուլտիվացման տեխնոլոգիաներ : by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 24 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8)Գ-20] (20),

6. BOOK Հոսքաջրերի էկոլոգիական խնդիրները : by Եդոյան, Ռ.Հ. Publication: Երևան : Օրենք և իրականություն, 2014 . 161 էջ : 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [627.11(075.8) Ե-18] (18), ANAU Scientific library [627.11(075.8) Ե-18] (2),

7. BOOK Մեթոդական ցուցումներ "Շրջակա միջավայրի պահպանություն", "Ագրոէկոլոգիա", "Էկոլոգիայի հիմունքններ", "Շրջակա միջավայրի աղտոտման վերահսկում (Մոնիթորինգ)"առարկաներից ինքնուրույն աշխատանքներ կատարելու համար / by Հարությունյան, Վ.Ս. Publication: Երևան : ՀԱԱՀ, 2014 . 51 էջ ; 20 սմ. Date: 2014 Availability: Items available: ANAU Scientific library [631.95(075.8) Հ-42] (20),

8. BOOK Էկոլոգիայի հիմունքներ : by Գալստյան, Մ.Հ. Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 16 էջ : 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574(075.8) Գ-20] (20),

9. BOOK Շրջակա միջավայրի պահպանություն և էկոլոգիական փորձաքննություն : by Գալստյան, Մերուժան Հայկարամի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2012 . 19 էջ ; 20 սմ. Date: 2012 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Գ-20] (20),

10. BOOK Հայաստանի կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայում : by Գևորգյան, Արամ Publication: Երևան : Աշխատանքային փաստաթուղթ, 2010 . 50 էջ : , Հավելված էջ՝ 49 28սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574 Գ-47] (2),

11. BOOK Հայաստանի գետերի և առվակների կենսաբազմազանության վերաբերյալ ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի ձեռնարկ / by Շպլետշտոսեր, Ութա Publication: Երևան : Աշխատանքային փաստաթուղթ, 2010 . 48 էջ : , Բացատրական բառարան էջ՝ 48-46 28 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574 Գ-47] (2), ANAU Scientific library [574 Շ-89] (1),

12. BOOK Կենսաբազմազանության արտադրանքների հավաքի/ մթերման կետերի հայեցակարգի նախագիծ / by Հովակիմյան, Ալեքսեյ Publication: Երևան : Workind papers, 2010 . 39 էջ : 28սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574 Հ-84] (1),

13. BOOK Հայաստանում կենսաբազմազանության ընտրված արտադրանքների արժեշղթաներում ներգրավված վերամշակողների և առևտրով զբաղվողների գործունեության վերլուծություն /.   Publication: Երևան : Աշխատանքային փաստաթուղթ, 2010 . 129 էջ : Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574 Հ-24] (1),

14. BOOK Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ : by Հարությունյան, Վյաչեսլավ Սամսոնի Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010 . 450 էջ : 20 սմ. Date: 2010 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502(075.8) Հ-42] (220), ANAU Scientific library [502(075.8) Հ-42] (3), ANAU Scientific library [502(075.8) Հ-42] (1),

15. BOOK Մեթոդական ցուցումներ : by Հայրապետյան, Է.Մ Publication: Երևան : ՀՊԱՀ, 2009 . 10 էջ ; 21 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Հ-30] (15),

16. BOOK Մարդու առողջության էկոլոգիական հիմնախնդիրներ : by Բարսեղյան, Ն.Ա. Publication: Երևան : Մակմիլան-Արմենիա, 2009 . 100 էջ : , Գիրքը նվիրվում է Նաիրա Բարսեղյանի մոր՝ Մերի Հարությունի Շալջյանի հիշատակին 20 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [613(075.8) Բ-37] (10),

17. BOOK Էկոլոգիա : by Գրիգորյան, Ս.Մ Publication: Երևան : Ասողիկ, 2009 . 98 էջ : 21 սմ. Date: 2009 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574(075.8) Գ-88] (4), ANAU Scientific library [574(075.8) Գ-88] (1), ANAU Scientific library [574(075.8) Գ-88] (2),

18. BOOK Շրջակա միջավայրի պահպանություն /   Publication: Երևան : ՀԳԱ, 2005 . 458 էջ : 21 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502.1(075.8) Շ-95] (366), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Շ-95] (6), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Շ-95 ] (1), ANAU Scientific library [502.1(075.8). Շ-95] (3), ANAU Scientific library [502.1(075.8). Շ-95] (2), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Շ-95] (9), ANAU Scientific library [502.1(075.8) Շ-95] (1),

19. BOOK Անձի էկոլոգիական կուլտուրան : by Մարուխյան, Ոստանիկ Զավենի Publication: Երևան : Արևիկ, 2005 . 367 էջ : , Տպագրվել է ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի և Բնապահպանական տեղեկատվական հասարակական կենտրոնի (Օրհուսի կենտրոն) աջակցությամբ 24 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [574(075.8) Մ-39] (2),

20. BOOK Հայաստանի բնությունը, նրա պահպանության և հարստացման ուղիները / by Հարությունյան, Լևոն Վռամի, Publication: Երևան : Հայբուսակ ; | Նահապետ, 2005 . 512 էջ : , Անվանացանկ՝ էջ 448-481 25 սմ. Date: 2005 Availability: Items available: ANAU Scientific library [502(479.25) Հ-42] (1),

Powered by Koha